ALMERE - De consultatielijn jeugd-ggz biedt gratis advies bij (complexe) casuïstiek waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn.

Alle uitvoerende hulpverleners in Almere kunnen de lijn benutten. Dat deed ook een praktijkondersteuner uit een Almeerse huisartspraktijk die worstelde met de casus van een jong meisje.

“In het gezin van het meisje speelden verschillende dingen tegelijkertijd. Het meisje zelf had net de diagnose ADD gekregen, hoewel ik niet precies wist welke organisatie de diagnose had vastgesteld. De ouders wilden liever niet dat hun dochter medicatie zou krijgen. Ze zagen meer in een begeleidingstraject. Bij een jonger zusje was een ernstige ziekte ontdekt en het behandeltraject was inmiddels begonnen. Dit had logischerwijs een grote impact op het hele gezin. Ik twijfelde: was het wijsheid om als praktijkondersteuner zelf met de begeleiding van het meisje te starten of kon dat beter elders? En was het slim om nu al met de begeleiding te beginnen? Of was er mogelijk eerst aandacht nodig voor het omgaan met het ziekteproces van het jongere zusje? Ik besloot de consultatielijn te bellen voor advies.”

Opties afwegen

“Via de consultatielijn kreeg ik het advies om gefaseerde begeleiding te bieden. Als praktijkondersteuner zou ik maximaal acht gesprekken kunnen bieden. De hulpvraag, de eigen prioriteiten en de draagkracht en draaglast van het meisje en het gezin zouden steeds het uitgangspunt zijn.

Een alternatieve manier om het meisje meer concentratievaardigheden aan te leren, was beschikbaar via OKé-op-School. In een training ‘Concentreren’ zou ze in acht tot tien bijeenkomsten met leeftijdsgenoten aan de slag kunnen. Een optie die ik zeer de moeite waard vond om met het gezin te bespreken. Ik kreeg verder de tip om de ouders te laten informeren naar maatschappelijk werk via het ziekenhuis of de KinderKliniek. Via die weg zou er de nodige ondersteuning voor het hele gezin kunnen komen bij het ingrijpende medische traject van de jongste dochter. Ik kreeg dus concrete adviezen en opties aangereikt die mij verder hebben geholpen in mijn contacten met dit gezin.”

Ook advies inwinnen?

Wilt u ook gebruikmaken van de consultatielijn? Dat kan op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (088) 134 04 04. U krijgt een professional aan de lijn vanuit de specialistische jeugd-ggz (Fornhese, Accare of MoleMann Mental Health). Hij of zij heeft brede kennis van psychi(atri)sche problemen en gezinsproblemen bij jeugdigen en van de beschikbare hulp in Almere. Specialistische deskundigheid is op deze manier dichtbij en snel bereikbaar, zonder hoge kosten of langdurige trajecten.