ALMERE - Floriade Expo 2022 zal veel bezoekers naar Almere trekken. Door de verhalen van verleden, heden en toekomst met iedereen te delen, verbinden we de Almeerse geschiedenis met de groene stad van de toekomst. Wie zijn de Almeerse grondleggers, initiatiefnemers en bezielers van toen en nu? In 22 video’s worden zij geportretteerd in de expositie’ Vormgevers van Almere’, in het Stadsarchief Almere.


De portretten zijn samengesteld uit 11 mensen die destijds onderdeel waren van de opbouw van Almere, en 11 mensen die vandaag de dag bijdragen aan de stad zoals wij hem kennen. Verkeerskundige Harrie de Heij was onderdeel van de werkgroep ‘Projektburo Almere’, die in de jaren ’70 bedacht hoe Almere eruit moest komen te zien. “In april 1972, 50 jaar geleden, heb ik samen met mijn nieuwe collega’s van toen de eerste boom geplant. Dat was op de plek waar nu het Floriadeterrein is ontstaan.”

Almere Haven

“We waren met een groep jonge mensen, waarvan een kwart een beetje ervaring had. Maar ik had geen enkele ervaring,” gaat Harrie verder. “Het eerste jaar mocht er niks getekend worden. De helft van onze groep bestond uit sociologen en planologen. Die schreven rapporten, die tekenden niet. Na twee jaar werd er dan toch een plan voor Almere Haven getekend. In die tijd kon alles heel snel, dus in een vloek en een zucht is het uiteindelijk ontwikkeld. De eerste paal ging in 1975 de grond in.”

In dezelfde periode waarin Almere werd opgebouwd, werden er grote steden en stadswijken als Lelystad en Bijlmermeer aangelegd. Daar werd ruim baan gemaakt voor auto’s. “In Almere wilden we het allemaal anders doen. De stedenbouwkundige plannen van toen, boden destijds een goede basis voor de fiets en het openbaar vervoer. Dat is jammer genoeg tegenwoordig wel eens anders.”

Groene Buur

De pioniersgeest die destijds bij de grondleggers van de stad al aanwezig was, stroomt nu nog steeds door de straten van Almere. Een van die pioniers van het hedendaags Almere, is Sacha de Ruiter. Zij is initiatiefnemer van ‘Groene Buur’. Dat is een groene beweging in de stad, waar Almeerders met een groen hart zich bij kunnen aansluiten.

Sacha is de verbinder tussen alle Groene Buren. “Iemand in Almere Poort heeft een vraag, en iemand in Almere Buiten heeft daar een antwoord op.” Op dit moment hebben al meer dan 68 Almeerders zich aangemeld als Groene Buur. Zij krijgen allemaal een groene paal voor in de voortuin. “De tuinpalen hebben ontzettend veel effect, merken we,” vertelt Sacha. “Ze laten zien wie er meedoen, en brengen gesprekken op gang over het groen in iemands tuin of buurt. Er wordt zelfs wel eens speciaal aangebeld bij Groene Buren om te vragen waar die paal voor is.”

Raakvlakken met Floriade

De Groene Buren houden zich bezig met de meest uiteenlopende initiatieven. Zoals zadenruilmiddagen en vogelspotting in de tuin. “Niets is te klein, alles mag,” zegt Sacha. “De Groene Buur staat voor vergroening in de eigen wijk, net als Floriade op een veel grotere schaal ook vergroening wil promoten.”

Hoewel Sacha ervoor heeft gekozen om met de Groene Buur niet actief deel te nemen aan Floriade Expo 2022, ziet ze wel veel raakvlakken tussen haar initiatief en het evenement. “We hebben wel overwogen om iets neer te zetten op Floriade, maar daar gaat zoveel tijd in zitten. Ik heb dus gewoon een passe-partout gekocht zodat ik er vaak naartoe kan.” Groene Buur is op 23 april wel van de partij op de duurzaamheidsmarkt in de Nieuwe Bibliotheek.

Oude bomen blijven staan

Verkeerskundige Harrie houdt de ontwikkeling van Floriade met een kritische blik in de gaten. “De verlaagde A6 en het ontwerp van het Floriadeterrein hebben de lokale verbindingen tussen Haven en Stad er niet beter op gemaakt. Ik hoop dat dit na de Floriade nog wat bijtrekt.”

Sinds hij de eerste boom 50 jaar geleden op het Floriadeterrein plantte, is er veel veranderd. Toch is een deel van het groen wel hetzelfde gebleven. “Veel stedenbouwers vonden die oude bomen eigenlijk maar niets. Maar toen berekende stedenbouwkundige Ria van Dijk dat het een half miljoen euro zou kosten om ze allemaal te kappen, dus mocht het grootste deel uiteindelijk toch blijven staan.” Om deze oude bomen heen is uiteindelijk het Arboretum ontstaan: de groene structuur op Floriade.

De expositie ‘Vormgevers van Almere’ is tot 6 mei te bezoeken in het Stadsarchief Almere.