ALMERE - De openbare ruimte van Almere is goed ingericht voor sportief gebruik. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte voor sport dat onlangs in opdracht van de gemeente Almere is gedaan. Almere heeft in vergelijking met andere steden veel sport-, speel- en beweegruimte in verhouding tot het inwoneraantal en de stad goed scoort op nabijheid van voorzieningen. Ook oordelen Almeerders dat de stad voldoende paden en routes heeft waar sporters gebruik van kunnen maken.

Uit het Sportdeelnameonderzoek van eerder dit jaar kwam al naar voren dat inwoners steeds vaker sporten. Uit het onderzoek ‘Sportief gebruik van de openbare ruimte’ blijkt dat één op de drie inwoners gebruik maakt van de openbare ruimte voor de sport die hij of zij het meest beoefent. Het merendeel van de Almeerders (69 procent) vindt dat er in de buurt voldoende mogelijkheden zijn om buiten te sporten en te bewegen.

Meer ruimte

De resultaten van het onderzoek naar sport in de openbare ruimte van het Mulier Instituut bevestigen de lijn van de gemeente om inwoners meer ruimte te bieden om sportief actief te zijn in de openbare ruimte. Duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen worden ook in Almere steeds populairder. Wethouder Lodders van Sport: ‘We willen graag dat Almeerders sporten en bewegen. Omdat ze er meer en meer voor kiezen dat te doen op momenten en plekken die ze zelf bepalen, willen we daar in de buitenruimte ook gelegenheid voor bieden. Dus stimuleren we de aanleg van wandel-, hardloop- en fietsroutes en zorgen we voor playgrounds, fitnesselementen en sportfaciliteiten. Uiteraard naast alle sportvelden en sporthallen die we in de stad al hebben.’

Hogere deelname

In het onderzoek zijn de fysieke elementen die gebruikt kunnen worden voor sporten en bewegen per wijk in kaart gebracht aan de hand van vier indicatoren: sport- en speelplekken, paden, sport-, speel- en beweegruimte en nabijheid van voorzieningen. De score op beweegvriendelijke omgeving van Almere is vervolgens vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang qua inwonersaantal. Daarnaast gaat het rapport in op het gebruik en de waardering van de voorzieningen in de openbare ruimte. In Almere ervaren inwoners de voorzieningen als voldoende; slechts 8 procent geeft aan de openbare ruimte onvoldoende te vinden. In de toekomst blijft de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte kijken naar mogelijkheden waarop deze kan bijdragen aan een hogere sport- en beweegdeelname.