ALMERE - Almeerse jeugdigen moeten veilig kunnen opgroeien, kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Daarvoor passen we in Almere het principe ‘één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school’ toe. Via zogeheten onderwijs-jeugdhulparrangementen is er (lichte) ondersteuning en jeugdhulp mogelijk op scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De jeugdhulp vindt plaats op school én thuis. Dat leidt onder andere tot minder thuiszitters en minder inzet van zware vormen van jeugdhulp.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet de Almeerse samenwerking tussen gemeente, (passend) onderwijs en jeugdhulp als een aansprekend en effectief praktijkvoorbeeld waar andere gemeenten van kunnen leren. Meer daarover leest u op de website van de VNG. Daar is ook een kort filmpje te zien over de Almeerse samenwerking.