ALMERE - Bij Basissschool de Optimist, het Koggepark, de Oostgriend, het Krachtveld en Nobelhorst-Zuid komt een Tiny Forest. Inwoners en organisaties mochten voor eind april een eigen plan indienen bij gemeente Almere en IVN Flevoland voor een mini buurtbos. Vijf locaties zijn geschikt bevonden. Met drie andere initiatiefnemers zijn de gemeente en IVN Flevoland nog in gesprek over de exacte locatie van het Tiny Forest.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur. Het eerste mini buurtbos in Almere is vorig jaar geplant in het Cascadepark. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Voortgang Tiny Forests
Over de voortgang van het project Tiny Forests Almere worden regelmatig updates gepubliceerd: de realisatie van Tiny Forests Almere kan gevolgd worden via de website growinggreencities.almere.nl/tiny-forest. De vijf nieuwe Tiny Forests worden naar verwachting dit najaar geplant. Bewoners van Almere die mee willen denken over Tiny Forests of mee willen helpen in het planten en beheer kunnen zich melden bij flevoland@ivn.nl.