ALMERE - Het onderzoek naar de mogelijkheden om in Almere Buiten tussen de Trekweg en de A6 een zonneveld te realiseren, is afgerond. Er zijn vier varianten voor het zonneveld gemaakt. Er is ook een vijfde variant, waarbij er geen zonneveld komt.

In het onderzoeksrapport staan de uitkomsten van ruim anderhalf jaar onderzoek en overleg, onder andere met bewoners uit de Eilanden- en Stripheldenbuurt. Tijdens de drukbezochte openbare bijeenkomst begin 2018, zijn door bewoners zestig tekeningen met mogelijke invullingen van het gebied gemaakt. Op basis van onder andere deze tekeningen, gesprekken met een bewonersadviesgroep en het advies van specialisten heeft een stedenbouwkundig bureau vier varianten voor het zonneveld gemaakt, van 20 tot 60 hectare groot. Het gehele onderzoeksgebied is 93 hectare.

Energie en groen komen samen
In het rapport zijn ook de uitgangspunten benoemd waar het ontwerp van het zonneveld aan moet voldoen, ongeacht de gekozen variant. Zo is de ambitie dat het gebied zorgt voor een verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei, dat het een recreatieve functie krijgt, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen, en dat het ruimte biedt aan planten en dieren. Daarnaast willen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere graag dat bewoners financieel kunnen meeprofiteren van het zonneveld.

Inloopbijeenkomst
Voordat de uitgangspunten en de varianten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad, wordt het rapport met omwonenden en geïnteresseerden besproken. Het Rijksvastgoedbedrijf - als grondeigenaar en initiatiefnemer - en de gemeente Almere organiseren hiervoor op woensdag 25 september 2019 een inloopbijeenkomst. Als de gemeenteraad voor een zonneveld kiest, start er een planologische procedure. Een zonneveld past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen in die fase een zienswijze indienen en bezwaar maken.