ALMERE - De Almeerse Adviesraad Sociaal Domein (ASD) kwam op 14 oktober voor het eerst bij elkaar in een nieuwe samenstelling. Wethouder Jerzy Soetekouw installeerde vier nieuwe leden: Gracia Clijdesdale, Nicole Hofs, Marieke Nelis en Herma de Ruigh. De ASD is een officiële adviesgroep bestaande uit inwoners. Zij adviseren het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over hulp en ondersteuning, werk en inkomen, huisvesting en andere sociale thema’s. Hierbij vertegenwoordigen ze de belangen van Almeerders.


De twaalf leden van de ASD hebben elk hun eigen expertise. Ze werken nauw samen met het Breed Overleg Plus. Dit is een netwerk van organisaties die opkomen voor Almeerse inwoners. De gemeente hecht een groot belang aan de inbreng van Almeerders bij het maken en uitvoeren van plannen voor het sociaal domein in de stad.

Motivatie
De vier nieuwe leden hebben verschillende drijfveren om zich aan te sluiten bij de ASD. Waar er een al zo’n dertig jaar in Almere woont, is een ander nog relatief nieuw in de stad. Stuk voor stuk zijn ze gemotiveerd om zich in te zetten voor Almere en hebben ze veel werkervaring in het sociaal domein. Ze weten bijvoorbeeld hoe het eraan toegaat in het welzijnswerk, de schuldhulp, het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg. Ook privé zijn ze vaak begaan met hun eigen buurt en omgeving. Als belangrijke ambities in hun nieuwe rol noemen ze onder andere vooruitdenken en bruggen slaan tussen verschillende partijen en perspectieven.

Wethouder Jerzy Soetekouw (Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie): “Met de vier nieuwe leden heeft de ASD veel nieuwe kennis in huis. De groep is ook nog meer divers geworden qua leeftijd, achtergrond en ervaring. Dat is belangrijk bij de uitvoering van hun waardevolle taak. De gemeente kijkt uit naar de samenwerking met de ASD in de nieuwe samenstelling.”

Openbare vergadering
De Adviesraad vergadert elke maand. Almeerders zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Kijk op asdalmere.nl voor meer informatie, data en locaties. De eerstvolgende vergadering is op maandag 18 november.