ALMERE - Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein Hogekant in Almere constateerden de toezichthouders verschillende overtredingen.


Op maandag 1 juli voerde de gemeente Almere, samen met politie, Omgevingsdienst, Belastingdienst, Liander en RIEC een controle uit op bedrijventerrein Hogekant. In totaal zijn er 60 panden bezocht.

 Burgemeester Hein van der Loo: "Goed om te zien dat de meeste ondernemers hun zaken op orde hadden. De geconstateerde overtredingen houden iedereen bij de les: ga niet lopen knoeien, houd je aan de regels. Dank aan de ondernemers op dit bedrijventerrein voor de medewerking." Wethouder Alexander Sprong vult aan: "Deze controles zijn erg belangrijk. Dat zorgt onder andere niet alleen voor een veilige en schone werkomgeving voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun medewerkers en omgeving. Uiteraard ook dank aan de verschillende toezichthouders voor de fijne onderlinge samenwerking."

Tijdens de controle zijn onderstaande overtredingen geconstateerd. Per overtreding worden passende maatregelen genomen.

- In twee bedrijfsruimten werd geslapen, dit is een overtreding van het Omgevingsplan;
- In twee panden ontbraken de trapleuningen. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie voor werknemers. Dit is een bouwkundige overtreding;
- Meerdere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde brandslanghaspels, ontbreken van rookmelders en opslag van te veel brandbare stoffen;
- De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek constateerde vier milieuovertredingen, zoals het niet juist opslaan van accu's en gasflessen en een afzuiginstallatie waarvan het onderhoud niet in orde was;
- Bij een bedrijfspand werd vastgesteld dat er geen energiecontract was afgesloten bij een energieleverancier;
- De Belastingdienst was op afroep aanwezig en heeft de nodige informatie verzameld. Belastingonderzoek vergt tijd en daarom zijn de resultaten nog niet bekend.

Samen voor een veilig Almere


De onderwereld maakt op verschillende plekken gebruik van de bovenwereld voor illegaal gewin. Bedrijventerreinen en bijvoorbeeld ook horeca zijn plekken waar dit regelmatig voorkomt. Daarom voert de gemeente Almere samen met partners onaangekondigde controles uit op bedrijventerreinen en horeca om ondermijning op te sporen en een eerlijk en veilig ondernemersklimaat te waarborgen.

Heeft u een vermoeden dat er criminele activiteiten gebeuren in een gebouw of in uw buurt? U kunt deze signalen op verschillende manieren met ons delen:

- Bij de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar: meldpuntondermijning@almere.nl;  
- Bij de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;  
- Anoniem en gratis via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.