ALMERE - Van het drijvende bos tot een circulaire brug; alles wat in en op het Floriadeterrein wordt gebouwd, heeft een vergunning nodig. De grote bouwwerken en een deel van de tijdelijke constructies zijn al vergund, dus zijn in aanbouw of al in gebruik. Maar er zullen nog ongeveer 70 vergunningen aangevraagd en verleend moeten worden, onder meer aan veel internationale inzendingen. Deze grote klus wordt geklaard door de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).

Voordat de initiatiefnemers van de projecten op Floriade van start kunnen met de bouw, zullen ze eerst goedkeuring van de gemeente moeten krijgen. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld veiligheid en toegankelijkheid te kunnen garanderen aan de bezoekers van Floriade. De afdeling VTH krijgt het dus nog druk. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt,” vertelt vergunningverlener Susette Altena optimistisch.

Nooit saai

Altena werkt al sinds ’99 voor VTH, dus kan zich met recht een vergunningsveteraan noemen. Ook de allereerste aanvraag voor Floriade is in behandeling genomen door Altena. “Dat was het Food Forum,” herinnert ze zich. “En dat was echt pionieren. Het bestemmingsplan was nog in de maak, er was nog niets geregeld qua parkeerplaatsen en zelfs de riolering was nog niet aangelegd. Maar dat maakt het juist boeiend en leuk.” Ze bijt zich graag vast in de uitdagingen die de Floriade met zich meebrengt en kijkt nergens meer van op. “Hier gebeurt tenminste altijd iets,” vertelt ze. “Almere is een gemeente waar iedereen heel veel wil, en er ook veel kan. Eerst was het de nieuwe wijk Oosterwold, en nu de Floriade. Mijn werk is nooit saai. Iedere vergunning is weer anders.”

Dobberend Bos

Enthousiast vertelt ze over de vergunning die haar het meeste is bijgebleven. “Het Dobberend Bos kwam rond de jaarwisseling ter sprake. Het kunstwerk was een geschenk van de gemeente Rotterdam, maar het was nog niet helemaal zeker of het er zou komen. Uiteindelijk was de kogel door de kerk en moesten we heel snel schakelen.” Op de vraag of dobberende bomen dan ook een bouwwerk zijn, is ze heel duidelijk. “Dat is het zeker. Het zijn drijvende boeien met een boom erin, maar de boei is wel verankerd in de grond. Dat maakt het een vergunningplichtig bouwwerk. Gelukkig paste dit in het bestemmingsplan, dus hoefden we alleen maar de constructie te beoordelen. Daardoor heeft het hele proces uiteindelijk maar twee weken geduurd.”

Goede voorbereiding

Altena legt uit dat iedere vergunning snel uitgegeven kan worden, zolang er goed wordt samengewerkt. “Communicatie is heel belangrijk. Als er een goede samenwerking is tussen de aanvrager en de adviseurs, kan het snel gaan. De aanvraag van het Dobberend Bos was heel goed voorbereid. Toen ze op 19 januari de vergunning aanvroegen, kon ik die op 20 januari al verlenen.”

Bouwen van de Beverbrug

Toch waren er ook situaties waarbij het niet van een leien dakje ging. Toezichthouder Theo Brakkee vertelt dat de bouw van de Beverbrug was begonnen zonder startmelding. Toen dat bekend werd, is er direct contact opgenomen met de vergunninghouder. Er bleek dat ze gingen bouwen in afwijking van de verleende vergunning. Daardoor zijn de werkzaamheden eerst opgeschort, voordat ze onder aangepaste voorwaarden weer verder konden. Zelf blijft hij er ontspannen over. “Dat is wel eens eerder gebeurd,” zegt hij. “Maar dat is geen onwil van de aannemers. Vaak is het gewoon verwarring, omdat iets anders was goedgekeurd dan in de praktijk is gebruikt. In dit geval was er dus goedkeuring voor gewoon beton, en niet voor dit nieuwe, duurzame beton.”

Vernieuwing en duurzaamheid

De circulaire Beverbrug over het Weerwater is gemaakt van cementloos beton, waarin stedelijk restafval is verwerkt. Doordat dit materiaal volledig nieuw is, kon de afdeling VTH het niet toetsen aan de standaardregels voor normaal beton. “Als je iets nieuws wilt proberen, moet je risico’s nemen,” legt Brakkee uit. “Want als je dat niet doet, zitten we voor altijd in de oude situatie. We willen graag vernieuwing en duurzamere materialen. Maar dat kost wel meer energie.” In het geval van de Beverbrug betekent dit dat de aannemers en toezichthouders het materiaal doorlopend toetsen en controleren of het nog aan de eisen voldoet. “We volgen de bouw op de voet.”

Spannend werk

De komende maanden zal de rest van de vergunningaanvragen voor Floriade binnenstromen bij VTH. Altena legt uit dat Arcadis als adviseur bij de meeste plannen betrokken is, voordat de aanvraag bij VTH ingediend wordt. “Arcadis heeft ook ervaring met de Floriade in Venlo opgedaan, dus zij weten heel goed waar ze op moeten letten.” Grotendeels zal dit gaan om tijdelijke vergunningen voor initiatiefnemers op Floriade. “En zo lang die goed zijn voorbereid, kunnen wij die heel snel verlenen. Dat is ook typerend voor ons werk: veel aanvragen moeten heel snel behandeld worden. En dat maakt het werk spannend, maar ook leuk en interessant.”