ALMERE - Problemen van kinderen hangen vaak samen met problemen van ouders. Bijvoorbeeld als er stress is in huis, veel ruzie, of een beperking. Als er jeugdhulp nodig is in een gezin, kan het dan ook goed werken om niet alleen het kind te ondersteunen, maar het hele gezin. In Almere Poort en Haven is daarom vorig jaar de proef gezinsbegeleiding gestart.

Het team Gezinsbegeleiding helpt nu 70 gezinnen waar er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, én waar ouders/verzorgers persoonlijke problematiek hebben en vragen over opvoeden en bijvoorbeeld over financiën. De gezinsbegeleiders werken samen met het gezin en alle betrokken hulpverleners aan de vragen en doelen van het gezin. De proef is geëvalueerd door Hogeschool Windesheim en de eerste resultaten zijn positief.

Gezinnen én hulpverleners tevreden

Gezinnen en hulpverleners geven aan dat zij tevreden zijn met deze werkwijze. Gezinsleden hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt, en dat ze snel in contact kunnen komen als er vragen zijn. Dat gaven zij aan in het onderzoek van Hogeschool Windesheim. Veel geïnterviewde gezinsleden waarderen het dat het team werkt met duo’s, omdat twee professionals meer zien en weten dan één. Ook wordt de zogenoemde ‘waakvlamfunctie’ gewaardeerd. Dit kan worden ingezet als er een periode minder ondersteuning nodig is, waarbij er wel weer snel contact kan worden opgenomen als er vragen zijn.

De proef loopt door

De gemeenteraad heeft besloten dat de proef heel 2022 doorloopt in Almere Haven en Poort. In die tijd wordt ook naar de kosten van de proef gekeken. We willen dat Almeerse kinderen zo veilig, prettig en thuis mogelijk opgroeien, en we elk kind en gezin ondersteuning kunnen bieden wanneer dat nodig is. Daarom moeten we effectief omgaan met het beschikbare geld. In het najaar van 2022 zal de gemeenteraad bepalen of de werkwijze wordt uitgebreid naar de hele stad.

Hulp nodig in een gezin?

Gezinnen worden door hulpverleners verwezen naar team gezinsbegeleiding. Als een gezin hulp nodig heeft, kunnen zij dit aanvragen via JGZ Almere.

Deelnemende organisaties

Professionals die meewerken in het team zijn maatschappelijk werkers voor volwassenen en jongeren, jeugdhulpverleners en begeleiders voor gezinnen met een licht verstandelijke beperking. De pilot vindt plaats onder aansturing van JGZ Almere. De deelnemende partners zijn Vitree, 's Heeren Loo, De Schoor, MEE IJsseloevers en JGZ Almere. Ook is er een samenwerking met Zorggroep Almere (gezinsverzorging), GGZ Centraal, Veilig Thuis en Samen Veilig.