ALMERE - In de Provincie Flevoland werken de gemeenten al sinds 2014 samen in het Veiligheidshuis. Onder regie van de Flevolandse gemeenten werken justitie en zorgverleners doelgericht en over de grenzen van de verschillende organisaties heen samen aan een veiligere samenleving. In sommige situaties is dat heel hard nodig, denk bijvoorbeeld aan gezinnen waarbij meerdere problemen spelen en of aan thema’s als het tegen gaan van criminaliteit, radicalisering, of ernstige overlast bijvoorbeeld door personen die hinderlijk verward gedrag vertonen. Ook het tegengaan van huiselijk geweld staat hoog op de agenda.

"Veiligheid en zorg kunnen niet zonder elkaar", stelt wethouder Froukje de Jonge namens de samenwerkende partners. Zij heeft alle medewerkers in een persoonlijke videoboodschap bedankt voor de inzet en gefeliciteerd met de nieuwe gedeelde naam. "Wij hebben vaak te maken met ingewikkelde situaties rond personen waarbij zorg en veiligheid door elkaar lopen. Het is erg goed dat wij nu één Zorg en Veiligheidshuis hebben waar, zowel op persoonsniveau als wat algemener, mensen en instanties vanuit de zorg én vanuit veiligheid kennisdelen en samenwerken," aldus Froukje de Jonge.

Partnerschap
In het Zorg en Veiligheidshuis werken zorgpartners zoals jeugdzorg en GGZ en justitiepartners zoals de politie en het OM met elkaar samen. De gemeente heeft de regie op het Zorg en Veiligheidshuis en zorgt daarbij voor de verbinding tussen de lokale organisaties. In sommige situaties schuiven er andere partijen aan zoals woningcorporaties of maatschappelijk werk. De aanpak is altijd maatwerk. De partners maken een per situatie een plan waarin vaak de kracht ligt in een combinatie is van straf en hulpverlening.