ALMERE - Op 25 april vond een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers van de Louis Armstrongweg. In deze straat staan veel kantoorpanden leeg en door de omgeving en de nabijheid van het station is dit gebied kansrijk om de lege kantoren te veranderen in woningen. Ook wel transformatie genoemd.

Een kader voor de veranderingen

Zo'n 55 geïnteresseerden gingen in op de uitnodiging van de gemeente om aan te geven wat ze aanspreekt en welke zorgen zijn hebben bij deze ontwikkeling. Vervolgens gebruikt de gemeente de verhalen van de betrokkenen bij het opstellen van een kader. Als een eigenaar van een leegstaand gebouw aan de Louis Armsrongweg dan een plan heeft om woningen te maken dat toetst de gemeente eerst het plan aan dit kader.

Enthousiasme en kansen

Iedere bezoeker van de inloopavond had zijn of haar eigen verhaal. Zo waren er jonge Muziekwijkers die dolgraag in 'hun' wijk de eerste eigen woning hopen te vinden. En er waren senioren die een ruim comfortabel appartement dichtbij station en supermarkt helemaal zien zitten. En weer andere bewoners drukte de gemeente op het hart om te streven naar een mooie mix aan huur, koop ,betaalbaar en luxe. En bedrijven die er nu zitten hoeven trouwens volgens velen helemaal niet weg, die horen immers bij de buurt. Ook werd er gedroomd van een groen park tussen de parkeerplaatsen in te vertoeven.

Toch ook zorgen

Veel gehoorde zorgen waren '"Waar parkeren die nieuwe bewoners straks?' en 'zorg er voor dat er geen toename is in lawaai'. En er werd veelvuldig gevraagd om de bestaande kantoren niet nóg hoger te maken. Tot slot was een veelgehoord aandachtspunt om nog eens goed naar de verkeersveiligheid in en om de Louis Armstrongweg te kijken als men toch bezig is met het opnieuw inrichten van de omgeving.

Teleurstelling bij enkele bezoekers

Helaas werden er op de avond ook enkele bezoekers teleurgesteld. Zij kwamen met de verwachting zich meteen te kunnen inschrijven voor een woning. In deze fase zit het voornemen om het gebied te veranderen helaas nog niet. Eerst wordt het kader opgesteld en dan kunnen initiatiefnemers hun plan indienen. Wordt dit plan goedgekeurd dan kan de verbouwing beginnen. Doordat de panden van verschillende eigenaren zijn zal de verandering ook gelijkelijk gaan en niet in één keer worden aangepakt. Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen door zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.

Transformatie in Almere

In heel Almere staan kantoren en bedrijfsruimten leeg. Tegelijkertijd heeft de stad grote behoefte aan kleinere en betaalbare woningen. Via transformatie kan, ten opzichte van nieuwbouw, relatief snel extra woonruimte worden gerealiseerd. Almere is gebouwd om gezinnen uit met name Amsterdam te huisvesten. Zij wilden wonen in eengezinswoningen en laagbouw. Plekken om te werken of om te ondernemen werden buiten de woonwijken geplaatst, waardoor bedrijventerreinen en kantoorstroken in Almere vrijwel niet bewoond worden.

Vandaag de dag wonen veel Almeerders nog altijd in grote tevredenheid in eengezinswoningen en laagbouw, maar de vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens groeit nog veel harder. Met name voor jongeren, die een kleine zelfstandige en betaalbare woning vragen, is er weinig aanbod. Maar ook voor ouderen is er in Almere te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. In het Almeerse woningaanbod moeten dus meer betaalbare en diverse woningen komen.

Door leegstaande gebouwen te transformeren (ombouwen) naar het type woning waar veel vraag naar is, worden drie doelen tegelijk bereikt: de leegstand neemt af, het woningtekort gaat omlaag en de leefbaarheid verbetert