ALMERE - De Esplanade ligt midden in de stad. Het definitieve ontwerp om deze ontmoetingsplek aangenamer te maken is klaar. Het gaat er voor zorgen dat het plein Almeerders en bezoekers een heerlijk vakantiegevoel geeft. De werkzaamheden kunnen in september starten en het streven is om voor september 2020 klaar te zijn. Deze herinrichting is onderdeel van de strategie om het Centrum te verlevendigen. Daarbij is het de bedoeling dat acht pleinen ieder een eigen sfeer en beleving krijgen. Met de nieuwe inrichting van de Esplanade heeft Almere een aantrekkelijk plein gelegen aan het stadsmeer in het hart van de stad.

Veel Almeerders komen op de Esplanade als ze naar een van de goedbezochte evenementen op de Esplanade gaan, zoals bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival, de Challenge Almere-Amsterdam of het Forever Young festival. Maar buiten de evenementen is het nog te weinig sfeervol en aangenaam verblijven op het plein. Om dat te veranderen hebben de gemeente en de partners in het Centrum onder begeleiding van ontwerpbureau Plein06 gewerkt aan een nieuw ontwerp. Wethouder Maaike Veeningen: "Wij vinden het belangrijk dat het Centrum en dus ook de Esplanade fijn is voor onze inwoners. Een plek waar je graag en veel komt. Met elkaar versterken wij het Centrum als Hart van de Stad, want een aantrekkelijk centrum is aangenaam voor alle Almeerders en belangrijk voor de aantrekkelijkheid van heel Almere."

Vakantiegevoel
Voor de Esplanade is gekozen voor een sfeer van vakantiegevoel in de stad. Er komt meer groen, een steiger langs de kant van het Weerwater en verschillende kleinere en grotere plekken waar het gezelliger en aangenaam verblijven zal zijn. Ook komt er een waterelement, en benut het ontwerp het hoogteverschil door het realiseren van een 'traplandschap' naar het water toe en lopen er gesprekken voor een horecapaviljoen.

Foodhall blijft mogelijk
In het ontwerp is rekening gehouden met de inpassing van een eventuele door Unibail Rodamco Westfield ontworpen foodhall met een gevel aan de Esplanade. Dit zou de bestaande Foodpassage kunnen versterken en zorgen voor meer voorzieningen en levendigheid aan de Esplanade. Er is voor gekozen om niet te wachten totdat er een exploitant heeft getekend, maar om in het ontwerp de ruimte te houden om de Foodhall wel eenvoudig in te kunnen passen zodra dat zover is.

Planning en afstemming met evenementen
In het nieuwe ontwerp voor de Esplanade blijft het mogelijk om kleinere, maar ook de grote evenementen op de Esplanade te houden. De herinrichting van de Esplanade is dan ook zo gepland dat de bestaande evenementen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Naar verwachting start de aanleg half september 2019, vlak na de EK Triatlon, en is het plein klaar voor de WK Triatlon in september 2020.

Manifest
Later wil de gemeente samen met partners rondom de Esplanade een manifest ondertekenen bij de feestelijke presentatie van het definitieve ontwerp. Met dit manifest willen de partners en de gemeente duidelijk maken dat zij zich samen willen inzetten voor een betekenisvolle programmering van activiteiten op de Esplanade.