ALMERE - Gemeente Almere werkt op dit moment aan een Woonzorgprogrammering. Met dit digitale instrument willen we inzicht krijgen in het aanbod en de behoefte van wonen en zorg en de samenhang daarvan met de omgeving.

Op 1 oktober in de ochtend presenteren wij het eerste concept van de Woonzorgprogrammering. Wij vragen u actief mee te denken. Want wanneer is dit ook voor uw organisatie een bruikbaar instrument? U kunt zich aanmelden via Ilse Habets (ihabets@almere.nl), Adviseur Wonen bij de gemeente Almere.

Wat is Woonzorgprogrammering precies?

Het doel van de Woonzorgprogrammering is de juiste behoefte in te kunnen schatten en prioriteiten te kunnen stellen. De informatie uit de Woonzorgprogrammering wordt vertaald in het stedelijk woningbouwprogramma. Wat moet er gebouwd worden, wanneer, voor wie, door wie, waar?

Ook levert de Woonzorgprogrammering input voor een afwegingskader voor de beoordeling en begeleiding van initiatieven. Hiermee bieden we meer duidelijkheid aan initiatiefnemers. We willen daarmee bijdragen aan het realiseren van initiatieven en vinden het dan ook heel belangrijk om dit instrument samen met onze partners te ontwikkelen.