ALMERE - De burgemeester van Almere heeft de tijdelijke sluiting van Club 26Twelve met ingang van 10 mei 2018 opgeheven. Sinds 12 april 2018 moest Club 26Twelve op last van de burgemeester haar deuren voor drie maanden sluiten. Aanleiding voor deze sluiting was een ernstig geweldsincident op 27 januari 2018.


Een tijdelijke sluiting heeft als doel het herstellen van de openbare orde. Daarnaast worden ondernemers in de gelegenheid gesteld hun bedrijfsvoering aan te passen, zodat de kans op toekomstige incidenten zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.

Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting hebben de ondernemers van Club 26Twelve maatregelen getroffen, die de veiligheid van bezoekers in en rondom de club moeten waarborgen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een door de ondernemers opgesteld veiligheidsplan. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd tussen de ondernemers, politie en gemeente en zijn er met de ondernemers afspraken gemaakt. Naar aanleiding van de getroffen maatregelen en gemaakte afspraken, is voortzetting van de sluiting niet langer vereist.