ALMERE - Tijdens de Nationale Archeologiedagen is de tentoonstelling Oostvaardersplassen 120.000 jaar geleden van start gegaan. Wethouder van cultuur Kees Ahles (Almere) opende samen met Frans Roescher (AWN Flevoland) de tentoonstelling die tot en met 29 oktober duurt. Spectaculaire vondsten zoals resten van nijlpaarden, bosolifanten en echte parels zijn in het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders in Almere te zien.

Het overgrote deel van de vondsten is beschikbaar gesteld door vrijwilligers, die ontzettend veel materiaal hebben verzameld in dit gebied. Frans Roescher gaf een lezing over hun activiteiten en vertelde hoe vrijwilligers, archeologen en experts vanuit verschillende disciplines samen onderzoek doen.

Nijlpaarden, de bosolifant en échte parels
Ruim 100.000 jaar geleden was hier een subtropisch klimaat. Nijlpaarden zwommen in waterrijke gebieden. Ook de bosolifant, een ware kolos van meer dan vier meter hoog, liep hier rond tussen leeuwen en hyena's. Botten van deze exotische dieren zijn gevonden in het zand dat uit de diepe ondergrond van de Oostvaardersplassen opgebaggerd is.

In het IJsselmeer zijn bij baggerwerkzaamheden voor de aanleg van de Marker Wadden en IJburg bij Amsterdam skeletresten van onder andere mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten naar boven gekomen. Dit waren dieren die zich aangepast hadden aan de koude omstandigheden van de laatste ijstijd. Naast botten zijn er bij diepteboringen veel zeeschelpen uit de vroegere Eemzee aangetroffen én ook echte parels. Al deze unieke vondsten zijn te bewonderen in deze tentoonstelling.

Neanderthalers
Behalve resten van dieren zijn er ook veel werktuigen van Neanderthalers gevonden. Zij wisten zich staande te houden tussen de bosolifanten en nijlpaarden én zich aan te passen aan het klimaat. Enkele zeldzame topstukken zijn te bewonderen, zoals vuursteen werktuigen, bewerkte geweistukken en bot.

Samenwerking
De tentoonstelling is een samenwerking tussen Stad & Natuur, Staatsbosbeheer, AWN Flevoland (vereniging van vrijwilligers in de archeologie) en Erfgoedhuis Almere.