ALMERE - Maandag 15 april 2019 brengt Tamara van Ark, staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bezoek aan de gemeente Almere. Aanleiding voor haar bezoek is het succesvolle project beschut werk.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat er intensieve begeleiding op de werkvloer nodig is .De gemeente Almere heeft een eigen, bijzondere aanpak ontwikkeld, waardoor de doorstroom naar een werkplek soepeler verloopt. 30% van de beschutte werkers met een betaalde baan komt vanuit een dagbestedingslocatie.

Almeerse aanpak
In de aanbesteding met de gecontracteerde aanbieders van de dagbesteding is de verplichting opgenomen dat zij minimaal één beschutte werkplek moeten bieden. Hierdoor krijgt de gemeente Almere een diversiteit aan werkgevers. De gemeente Almere vindt dat maatwerk van beschutte werkplek de sleutel is tot duurzame plaatsingen. Naast de gecontracteerde aanbieders zijn er ook plaatsingen bij reguliere werkgevers. De gemeente eist van de werkgevers een arbeidscontract van minimaal 1 jaar voor minimaal 28 uur per week.

De landelijke doelstelling voor 2019, 65 beschutte werkers met een arbeidscontract, is in Almere eind maart al behaald. In april 2019 heeft de gemeente al 73 deelnemers geholpen aan een betaalde beschutte werkplek en er zullen nog meer volgen.

Het succes van de aanpak zit ook in de samenwerking met het netwerk. De gemeente zit meerdere keren per jaar rond de tafel met het speciaal onderwijs om de leerlingen te bespreken. Hierdoor is er een goede doorstroom naar een beschutte werkplek en komen de leerlingen niet thuis op de bank te zitten. De betrokken accountadviseurs beschut werk regelen van de belangrijkste zaken voor de deelnemers. Van de aanvraag van de indicatie beschut werk bij het UWV t/m de plaatsing bij de werkgever. De accountadviseurs zijn voor de aanvraag van de indicatie beschut werk in beeld. Hierdoor kan er goed naar de wensen en talenten van de deelnemer gekeken worden om een goede match te maken met een geschikte werkgever.