ALMERE - Door de oorlog in Syrië heeft Libanon met een grote toestroom van vluchtelingen te maken gehad. Deze vluchtelingen zijn niet in centraal georganiseerde kampen opgevangen, maar door de dorpen en steden. Dit is natuurlijk een grote opgave is voor deze gemeenten, die voor die tijd al zwak georganiseerd waren.

Problemen waarmee zowel de vluchtelingen als de inwoners te maken hebben zijn de verwerking van het afval en de vervuiling van het water. Met name in de Bekaa Vallei. In dat kader heeft de VNGI ((Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal) verschillende missies naar Libanon georganiseerd om de situatie op gemeentelijk niveau te verbeteren. Zij worden daarin geadviseerd door experts van de Gemeente Almere en Den Haag.

Young Talents Program

Naast concrete hulp ter plaatse organiseert de VNGI een leergang voor talentvolle jonge gemeenteambtenaren/bestuurders uit Libanon om gemeenten te versterken. Het zogenaamde Young Talents Program. Het versterkt niet alleen de gemeenten maar levert ons ook contacten op waarmee programma’s ter plaatse uitgevoerd kunnen worden. De groep die ons donderdag bezocht volgde al twee weken de leergang. Almere was gevraagd een dagprogramma over afval op te stellen, dat aansloot bij hun beleving en de realiteit in Libanon.

We hebben ze de openlucht compostering in Muiderberg laten zien, ze kennis laten maken met de ambitie van Almere om een stad zonder afval te worden, ze laten ruiken aan de droom van Upcycling, ze meegenomen hebben naar de na-scheidingsproef bij de Vijfhoek en we hebben het bezoek afgesloten met de activiteiten op het recyclingperron Buiten. Bij de afsluitende maaltijd werd duidelijk dat zowel deze dag in Almere een diepe indruk op ze had achtergelaten. Naast de Libanese Young Talents waren de begeleiders van de VNGI, net als de Haagse experts naar Almere meegekomen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is een belangenvereniging van alle Nederlandse gemeenten. Zij ondersteunen niet alleen de gemeenten maar onderhandelen ook voor ze met het Rijk en andere organisaties waarmee alle gemeenten te maken hebben. Zij hebben ook een internationale afdeling, de VNGI, die met de expertise van de Nederlandse gemeenten, gemeenten in het buitenland ondersteunt. Hierbij richten zij zich met name op het lokale bestuur.