ALMERE - In het coalitieakkoord is de stedelijke vernieuwing van de Binnenring van Almere Haven (dit zijn de wijken Centrum, De Hoven, De Werven, de Wierden) en van Centrum Almere Buiten als één van de acht kernopgaven van dit college benoemd. Het college heeft de ambitie om deze gebieden samen met partners uit de stad de komende jaren toekomstbestendig te maken.

In navolging van de aanpak Binnenring Almere Haven heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak voor de stedelijke vernieuwing van Centrum Almere Buiten. Het voorliggende plan heeft tot doel om op basis van de huidige inzichten en te verwachten trends het centrum van Almere Buiten toekomstbestendig te maken.

Wethouder Hilde van Garderen: 'De afgelopen periode heeft het Globeplein een herinrichting gehad en is de Globe weer teruggeplaatst op het plein. In Doemere heeft zich een aantal nieuwe aantrekkelijke winkels gevestigd en is het parkeerterrein heringericht en groener gemaakt. En in het centrum is een fors aantal nieuwe woningen bijgekomen. Dus de eerste stappen zijn genomen, maar er is meer nodig. Het college heeft in het coalitieakkoord deze opgave kracht bijgezet door te besluiten om de komende jaren een deel van de winst uit verkoop van gronden in nieuwe gebieden in te zetten voor de vernieuwing van de stad. Hiermee nemen wij het voortouw en geven we een stevig signaal af naar andere partijen (eigenaren en ondernemers) voor een gezamenlijke, daadkrachtige aanpak in de komende jaren. Het uiteindelijke succes van deze opgave wordt bepaald door het succes van de samenwerking met alle partners'.

Het Buitenhuis
Nu wordt er gestart met het Visietraject, waarbij bureau Brand Urban Agency gaat helpen dit vorm te geven. Om de stedelijke vernieuwing van Centrum Almere Buiten voor de Buitenaren echt een gezicht te geven, wordt ' het Buitenhuis' (Baltimoreplein 106) ingericht: een werkplaats waarin de partners van Buiten kunnen samenkomen en gezamenlijk bouwen aan de visie van Centrum Almere Buiten en plannen verder worden uitgewerkt. Een plek ook waar workshops gehouden kunnen worden, waar tussentijds bewoners, ondernemers en andere belangstellenden op donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur kunnen binnenlopen. Vanaf het nieuwe jaar komt er ook maandelijks de mogelijkheid om te speeddaten met wethouder Hilde van Garderen.