ALMERE - De komende maanden kunnen Almeerders via krant en social media verhalen lezen, zien en horen over wonen in combinatie met zorg. Het gaat om persoonlijke verhalen van mensen die een bijdrage leveren, van inwoners die zorg krijgen en van hun buurtbewoners. Het eerste filmpje met verhalen is vandaag online gegaan.

De verhalenreeks maakt onderdeel uit van de verhoogde inspanning die Almere levert om meer mogelijk te maken voor inwoners die zorg nodig hebben bij het wonen. Woningcorporaties, zorginstellingen, verenigingen, buurtbewoners, cliënten en gemeente trekken hierbij samen op. Wethouder Froukje de Jonge: “Zorgen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt, dat is wat we willen in Almere. Uiteraard horen daar ook onze inwoners bij met een zorgvraag, zoals ouderen, dak- en thuisloze jongeren en geestelijk - en licht gehandicapten. Ook zij willen graag een plek in de samenleving waar ze zich thuis voelen. Waar je je op je gemak voelt en een eigen sfeer kunt creëren. En je fijne buren hebt én een fijne buur kunt zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf, een beetje begrip voor elkaar en elkaar kennen helpt. Met deze serie willen we daar een bijdrage aan leveren."

Verhalen dragen bij aan begrip voor elkaar
Iedereen kan in z'n leven zowel zorgvrager als zorgdrager zijn. Het idee van de verhalenreeks is dat het dit laat zien en bijdraagt aan onderling begrip en meer thuis-gevoel voor iedereen in de stad. Want wat betekent bijvoorbeeld voor iedereen 'thuis'? Naast de verhalen is meer informatie is te vinden op almere.nl/wonenenzorg.