ALMERE - Wat wil jij later worden? Wij willen dat alle kinderen in Almere hun dromen kunnen najagen en talenten kunnen ontplooien. Oók de 7.400 kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Daarom start de gemeente Almere samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het project 'Als ik later groot ben…'. In de ‘Als ik later groot ben-brievenbus’ kan iedereen zijn of haar toekomstdroom posten. Daarna gaan we samen met de kinderen en jongeren kijken wat zij nodig hebben om dat waar te maken. Op 27 september trapt wethouder Froukje de Jonge het project af in Almere Haven. Zij deelt haar toekomstdroom voor Almeerse kinderen en jongeren en post de eerste brief in de brievenbus.

Het gaat niet alleen om verre toekomstdromen: alles wat Almeerse kinderen of jongeren nu of morgen nodig hebben om hun droom na te jagen kan gedeeld worden. In Almere is er voor ieder gezin ondersteuning als dat nodig is. Maar veel mensen weten niet wat er allemaal is. Het is ook niet altijd duidelijk waar mensen terecht kunnen met hun vraag of verzoek. Met de ‘Als ik later groot ben-brievenbus’ worden de behoeftes opgehaald en kunnen we samen met de gezinnen passende oplossingen vinden. Tijdens de opening worden daarnaast de mensen en organisaties in het zonnetje gezet die zich al jaren inzetten om Almere Haven een mooiere plek te maken.

Zoals bijvoorbeeld Playing for Succes waar kinderen en jongeren ontdekken dat leren zinvol is en op die manier leren weer leuk maakt. Levy Mensink van Playing for Succes: “Norino had het lastig op school en dreigde uit te vallen. Hij wilde graag internationaal zakenman worden. Playing for Succes heeft hem gestimuleerd door leren voor hem weer leuk te maken met speciale lessen waarin actief en betekenisvol leren in een wow-omgeving centraal staan. Dat heeft Norino meer zelfvertrouwen gegeven. Nu gaat hij weer met plezier naar school en doet hij dit jaar eindexamen vmbo theoretische leerweg. En kan hij zijn toekomstdromen waarmaken.”

Over 'Als ik later groot ben…'

‘Als ik later groot ben…’ is een project dat wordt ondersteund door maatschappelijke partijen, het bedrijfsleven en de gemeente Almere. De brievenbus is online (via website, Facebook en WhatsApp) en offline (spreekuur en bijeenkomsten) bereikbaar voor vragen en wensen. Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 is er een inloopspreekuur in de bibliotheek in Corrosia voor mensen met vragen of ideeën over het project.