ALMERE - ProRail, NS en de gemeente Almere hebben op 17 juli de realisatieovereenkomst verbetermaatregelen station Almere Centrum ondertekend. Nu de samenwerking officieel is bekrachtigd, kan ProRail van start met de aanbestedingsprocedure.

Het station Almere Centrum wordt een veilige en aantrekkelijke entree voor de stad en OV-knooppunt voor de regio, en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het Stationskwartier. Het project past daarmee bij de ambities van programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren om de stad nog aantrekkelijker te maken voor Almeerders en voor de regio. De komst van de Floriade naar Almere in 2022 heeft de ontwikkeling versneld. Regiodirecteur ProRail Kees Rutten, namens de samenwerkende partijen: "Geheel in de gedachte van de Floriade denken we niet alleen aan nu, maar bereiden we ons voor op de toekomst".

Aanbestedingen
Het totaal van de investering om de verbeteringen aan het station en de omgeving te kunnen realiseren bedraagt € 45 miljoen. Op 18 juli 2019 start de aanbestedingsprocedure voor het station. De aard van de werkzaamheden vraagt om verschillende expertises en daardoor om meerdere contracten. Eén contract voor het stationscomplex met de hal, de fietsenstallingen, plafonds en verlichting van het busstation en de perrons. En daarnaast een contract voor alle activiteiten aan de overkapping, zoals schilderwerk, glasvervanging en zonnepanelen.

De vernieuwing van de pleinen rond het station wordt door de gemeente in een afzonderlijk project gerealiseerd. De aanbesteding voor de stationsomgeving start zodra het definitieve ontwerp klaar is. De omgeving zal - net als het station - voor aanvang van de Floriade in 2022 gereed zijn.