ALMERE - De raad van Almere vergadert op 5 september in Almere Buiten. Onderwerp is de vernieuwing van het centrumgebied. Bewoners en betrokkenen zijn welkom en hoeven zich niet aan te melden. Tijdens de vergadering is er gelegenheid om mee te praten.

De gemeente Almere is al een tijd bezig om samen met inwoners en belanghebbenden een plan te maken. Dat plan bevat de kaders en contouren van de stedelijke vernieuwing, maar is nog niet in detail uitgewerkt. Want de gemeente wil dat óók samen met bewoners en betrokkenen doen. Het is dus niet een kant-en-klaar uitgewerkt en ingekleurd vernieuwingsplan, maar een document dat de kaders vastlegt. Dat betekent dat duidelijk is wat de denkrichting is over wat er kan gebeuren, maar ook wat straks niet meer mogelijk is.

Het voorgestelde plan voor de stadsvernieuwing is ontwikkeld door de gemeente. Maar de raad van Almere is de gemeente niet, de raad is de democratische vertegenwoordiging van de stad. Het college van B en W moet daarom van de raad van Almere horen of ze met het plan akkoord gaan. De raad wil nu van bewoners en betrokkenen weten of ze hun inbreng herkennen in het plan en of ze nog andere ideeën hebben die de raad in zijn besluitvorming kan laten meewegen.

De raad van Almere nodigt u uit om bij deze openbare raadsvergadering op 5 september 2019 aanwezig te zijn en uw mening te delen. De locatie is het MBO College Almere, Straat van Florida 1. Aanvang 19:00 uur.

Hier vindt u het plan van aanpak: https://gemeenteraad.almere.nl/index.php?id=4908