ALMERE - Sinds 1 april 2019 voert Stad & Natuur met veel inzet en betrokkenheid de begrazing met Schaapskudde Almere uit in de stadsdelen Haven en Noorderplassen. Op 31 december 2021 loopt dit project ten einde. De gemeente Almere heeft Stad & Natuur een nieuwe meerjarige aanbieding gedaan om de inzet van de schaapskudde te continueren. Desondanks heeft Stad & Natuur om organisatorische redenen moeten besluiten de schapenbegrazing niet voort te zetten.

De schapen worden ingezet voor andere begrazingsprojecten elders in het land en krijgen daarmee een nieuw onderkomen. De schapen bij de Schaapskooi in het Vroege Vogelbos vallen hier buiten en grazen ook volgend jaar in het Vroege Vogelbos.