ALMERE -Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat opende dinsdag 23 januari het eerste Upcyclecentrum in Nederland samen met wethouder Mark Pol van Almere en gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie Flevoland. Het Upcyclecentrum in Almere Haven is een unieke plek, waar Almeerders hun afval gescheiden kunnen inleveren en waar direct ook bedrijven aanwezig zijn om nieuwe producten van hun afval te maken. Bij de opening zijn op het Upcyclecentrum al twee ondernemingen gestart: Ruig & Geroest en RUIK. Verder is er een educatiecentrum om uitleg en toelichting te geven op circulaire economie.

Het Upcyclecentrum zelf is zoveel mogelijk op een duurzame manier gebouwd. Zo leveren de 420 zonnepanelen op het zwevende dak de energie, is er geen gasaansluiting en wordt het regenwater opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten en het schoonspuiten van het terrein. Voor de bouw van het centrum zijn naast duurzame materialen ook delen gebruikt van het oude recyclingperron en van andere gesloopte gebouwen in Almere Haven, zoals het zwembad.

‘Stad zonder afval’

Het Upcyclecentrum past goed bij de ambitie van de gemeente Almere om in 2020 een energieneutrale, afvalloze stad te worden. Het Upcyclecentrum zorgt dat het hergebruiken en opwaarderen van de afvalstromen uit de stad nog makkelijker kan. Daarbij is kennisontwikkeling en -uitwisseling essentieel. In het Upcyclecentrum kunnen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samen werken om de kansen van de circulaire economie te benutten. Wethouder Mark Pol: ‘De ambitie van Almere is om een stad zonder afval te worden en dus veel van wat we nu afval noemen als nieuwe grondstof te gebruiken en tot nieuwe producten te maken. Het is positief dat er veel over circulaire economie gesproken wordt. Hier in Almere gaan we nog een stapje verder. Wij laten concreet zien wat de mogelijkheden zijn van die circulaire economie. Ik ben blij dat er nu al ondernemers zijn die die kansen ten volle willen benutten. Het Upcyclecentrum wil juist als voorbeeld dienen om inwoners, ondernemers en andere overheden te inspireren en te stimuleren.’

Concrete uitwerking

Het Upcyclecentrum is een project dat onderdeel is van het programma Almere 2.0. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen aan dit programma. Eén van de lijnen van Almere 2.0 is ’Energy on Upcycling’, waarbij gewerkt wordt aan een energieneutrale en afvalloze stad. Het Upcyclecentrum is een concrete uitwerking van deze ambitie.