ALMERE - De maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn sinds 11 mei iets versoepeld. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen en doden door het coronavirus niet opnieuw oplopen. De regering kan altijd de versoepelingen weer terugdraaien. Voor nu is er meer ruimte voor mensen om te sporten en bewegen. Maar wat mag nou wel en wat niet?


Wat mag niet?

 • Binnensporten blijft tot nader order niet toegestaan!
 • Sanitaire voorzieningen zoals douches en keukens blijven tot nader order afgesloten.
 • Toiletgebruik wordt sterk afgeraden, en mag alleen in een noodgeval.
 • Er mogen geen wedstrijden georganiseerd worden.
 • Ouders en andere geïnteresseerden mogen niet langs de lijn staan kijken bij trainingen/activiteiten.

Wat mag wel?

 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Voor kinderen van 12 jaar en jonger blijft gelden dat er onderling mag worden afgeweken van de 1,5 meter afstand regel.
 • Wat betekent dit voor u als sportaanbieder?
 • Als sportaanbieder kunt u alleen activiteiten organiseren als u hiervoor toestemming heeft van de gemeente.

Heeft u bij de gemeente al een plan ingediend om sportactiviteiten aan te bieden voor sporters van 13 t/m 18 jaar, en is deze goedgekeurd door ons? Dan is het u ook toegestaan om volgens datzelfde plan activiteiten aan te bieden aan mensen van 19 jaar en ouder. Laat dit wel even aan ons weten via sportentree@almere.nl. Als er op basis van de nieuwe noodverordening toch enige actie vereist is, dan nemen wij contact met u op met het verzoek om het plan waar nodig aan te passen.

Heeft u nog geen plan ingediend voor sporters van 13 t/m 18 jaar? Dan kunt u uw plan ter goedkeuring indienen bij de gemeente Almere via het mailadres sportentree@almere.nl

In het in te dienen plan moet staan hoe u sportactiviteiten gaat aanbieden met in achtneming van de nu geldende regels i.v.m. Corona.

Een aantal uitgangspunten voor uw plan:

 • Geef aan hoe de sporters zich op de accommodatie verplaatsen en hoe de trainingen uitgevoerd worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen personen.
 • U moet zelf zorgen voor materialen als handgel, handschoenen, (extra) schoonmaakmiddelen voor materialen, (eventuele mondkapjes), etc. De gemeente voorziet hier niet in.
 • U kunt tijdens de sportactiviteiten geen gebruik maken van de kantine en kleedkamers. Ook toiletten moeten gesloten blijven. Alleen in noodgevallen kan hier gebruik van worden gemaakt via de sleutel die u bij een coördinator onder brengt. Denkt u ook aan het schoonmaken van de toiletten.
 • Als er handhavers en/of politie langs komt, moeten u en de aanwezigen op uw terrein hun aanwijzingen altijd opvolgen.

De sportbond/organisatie waar u bij aangesloten bent heeft protocollen ontwikkeld, deze protocollen kunt u waar mogelijk verwerken in uw plan.

Als gemeente verwachten wij nadere instructies vanuit NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Deze instructies vormen de uitgangspunten voor de beoordeling van het door u ingediende plan. U kunt erop vertrouwen dat ook wij er alles aan doen om een en ander weer mogelijk te maken binnen de toegestane versoepelingen.