ALMERE - Burgemeester Weerwind betreurt het besluit van het Kabinet om de Penitentiaire Inrichting (PI) Almere te sluiten. De PI is een gevangenis volop in bedrijf, met 360 gedetineerden en 250 medewerkers. Een sluiting betekent een zwaar verlies voor Almere en de provincie. Zowel voor de regionale werkgelegenheid als voor het voorzieningenniveau. Het is een aderlating voor onze goed georganiseerde nazorg- en re-integratie keten. Hoe dichter bij huis ex-gedetineerden kunnen re-integreren hoe beter.

Burgemeester Weerwind: “Het sluiten van de PI Almere past niet in de met het Rijk gemaakte afspraken over de door het Rijk en de regio gewenste verstedelijkingsopgave van Almere met voldoende werkgelegenheid en voorzieningen. Dit heb ik ook aan de minister meegegeven. Helaas heeft het Kabinet vandaag toch anders besloten. Voor de medewerkers die al sinds 2016 in onzekerheid zaten, moet dit hard aankomen. Ik leef met ze mee."

Het plotselinge besluit tot sluiting heeft tot gevolg dat de gemeente en haar partners onvoldoende tijd hebben om alternatieven voor de PI te bekijken om zo de lokale ketenaanpak en werkgelegenheid (zoveel mogelijk) intact te kunnen houden. Het Rijk draagt verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig proces en de negatieve gevolgen voor de regio die een plotselinge sluiting veroorzaakt. De gemeente beraadt zich op de stappen die zij hierin gaat zetten.

In de Tweede Kamer zal nog worden gedebatteerd over dit besluit. De SP heeft om een debat verzocht. Waarschijnlijk wordt dit nog voor de zomer gehouden. De gemeente en provincie gaan hieraan voorafgaand met de Tweede Kamer in gesprek om het belang van de PI Almere te benadrukken.