ALMERE - Landelijk, regionaal en lokaal gebeurt er veel om de zorg en ondersteuning aan mensen thuis goed te organiseren. Op flink wat terreinen lukt dat ook. Toch ervaren inwoners en hulpverleners in de praktijk soms hardnekkige knelpunten die nog niet voldoende zijn aangepakt. Wat is hier aan te doen en wie of wat is daar voor nodig? Almere was vrijdag gastgemeente voor een regiobijeenkomst om antwoord te geven op die vragen. Ervaringsdeskundigen, cliënt- en patiëntorganisaties, zorgaanbieders en beleidsmakers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek wisselden ervaringen uit en dachten na over kansrijke, creatieve oplossingen.

Wethouder Jerzy Soetekouw (Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie) heette de aanwezigen welkom namens de gastgemeente: "Het is ontzettend waardevol om vandaag vanuit verschillende perspectieven expertise en ervaringen uit te wisselen. Ik geloof namelijk in de kracht van de ontmoeting. Het in beeld brengen van hardnekkige knelpunten lukt vaak wel, ook los van elkaar. Maar juist het bedenken van duurzame oplossingen en het voorbereiden van fundamentele keuzes vraagt om kijken vanuit verschillende invalshoeken."

Inwonerperspectief
Het perspectief van inwoners was het nadrukkelijke uitgangspunt tijdens de regiobijeenkomst. Zij hebben er immers het meeste baat bij als de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning thuis goed op orde zijn. Almeerder Hans Hobijn vertelde openhartig over hoe het is om te leven met een beperking. Hij gaf de deelnemers mee: "Ik merk dat de hulpverlening nog te veel uitgaat van een stabiele situatie bij mensen thuis. Maar die situatie verandert voortdurend. Het gaat een periode beter of juist veel slechter met je. Er gebeurt van alles in je gezin en omgeving. En ook de mate waarin je zelf kunt omgaan met je beperking wisselt. Als professional is het soms nodig om een stapje extra te zetten. En in periodes van evenwicht is het zaak om die zo lang mogelijk te rekken."

Hans had in de beginfase van zijn beperking graag een ervaringsdeskundige naast zich gehad om hem op weg te helpen. Nu zet hij zijn eigen ervaring in als vrijwilliger en onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO): iemand die meedenkt over zorg en ondersteuning. Voor het versterken van de onafhankelijke cliëntondersteuning is in Almere veel aandacht. Mensen met eigen of beroepsmatige ervaring helpen anderen om hun behoeften goed op tafel te leggen in gesprekken met bijvoorbeeld het wijkteam of de gemeente. Hoe meer onderling begrip en vertrouwen er in zo'n gesprek ontstaat, hoe beter het uiteindelijke resultaat.

Actieonderzoek
In op 'actieonderzoek' gerichte workshops kwamen vandaag allerlei concrete casuïstiek, knelpunten en goede voorbeelden op tafel. Een belangrijke rode draad was de vindbaarheid van de juiste ingang of toegang tot zorg en ondersteuning. De aanwezigen zouden graag zien dat vormen van ondersteuning beter op elkaar worden afgestemd. Eén centrale contactpersoon zou kunnen helpen om dit voor een persoon of gezin voor elkaar te krijgen. De aanwezigen riepen verder op om ondersteuning zo dicht bij inwoners te organiseren als mogelijk. Dit maakt de drempel lager voor mensen om er gebruik van te maken.

Over 'Merkbaar Beter Thuis'
Op dertien plekken in Nederland vinden in mei en juni regiobijeenkomsten plaats op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gemeenten. Het gezamenlijke doel: de mogelijkheden verkennen om de uitvoeringspraktijk te verbeteren en met de aanwezigen de eerste stappen zetten in die richting. In de eerste plaats via alle nieuwe contacten die ontstaan tijdens de bijeenkomsten zelf. Mogelijk leiden de regionale ontmoetingen ook tot gerichte verdiepingssessies. Verder kijken de organiserende partijen welke oplossingsrichtingen waar thuishoren voor verdere uitwerking en vervolgacties.