ALMERE - Twee jaar geleden zette de gemeente samen met het UWV in Almere alle zeilen bij om 45 plussers met een bijstand- of WW-uitkering naar werk te begeleiden.

Van de 295 deelnemers hebben 154 mensen betaald werk gevonden. Dat is 52 procent. In 2015 slaagde 14 procent van de 45 plussers daarin. De uitkomsten van de begeleidingsmethode in Almere zijn landelijk relevant omdat, hoewel steeds meer mensen een baan vinden, de groep van 45 plussers onder degene die daar nog niet in slagen zeer groot is. Met de juiste vorm van begeleiding kunnen dus veel van deze 45 plussers wel aan werk komen.

De 45-plus-aanpak in Almere staat voor een nieuwe manier van werken. Klantmanagers hebben meer tijd gekregen om intensieve begeleiding te geven aan de bijstandsgerechtigden. Daardoor kunnen ze gerichter naar de persoonlijke situatie van mensen kijken. Wethouder Froukje de Jonge: “Het geheim van dit succes is aandacht. Het gaat er om mensen niet als een nummertje te behandelen maar als personen. Ik ben heel blij voor de 154 mensen die nu aan de slag zijn. De positieve impact die dat met zich meebrengt op hun hele leven is echt enorm groot.”

Binnen de aanpak is een maatwerkbudget beschikbaar dat klantmanagers inzetten voor scholing of andere maatregelen die een betaalde baan voor bijstandsgerechtigden dichterbij brengen. Eén van de meest succesvolle trajecten binnen de aanpak is samenwerking tussen de gemeente en het UWV. In het traject wordt een gemengde groep van WW- en bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder gedurende 10 weken intensief begeleid. De succesfactor zit in het feit dat de trainers de deelnemers begeleiden en direct met werkgevers in contact staan over vacatures. Juist voor 45 plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nog steeds vaak een minder goed imago hebben bij werkgevers, blijkt dit goed te werken.

Effectonderzoek en kennisdelen

De gemeente heeft in juni 2017 in het kader van het landelijke kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ een subsidie van € 150.000 toegewezen gekregen voor het doen van effectonderzoek naar de Almeerse 45 plus aanpak. Onderzoeksbureau Regioplan voert het onderzoek uit, en is daarmee in september 2017 gestart. De eindrapportage van dat onderzoek is gereed in juni 2019, maar voor die datum kan Almere op basis van deze resultaten en eerder kwalitatief onderzoek door Windesheim Flevoland deze begeleidingsmethode van 45 plussers andere steden en gemeenten al van harte aanbevelen.