ALMERE - Hieronder vindt u de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan parkeernormen

Het college stelt de raad voor om voor een gedeelte van Almere een voorbereidingsbesluit te nemen inzake het paraplubestemmingsplan parkeernormen. Door een wijziging van de Woningwet vervalt op 1 juli 2018 artikel 2.5.30 van de bouwverordening Almere 2012. Dat artikel eist dat bij de bouw van een gebouw voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen móéten worden verleend zonder dat in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, wordt de raad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen. Omgevingsvergunningen voor bouwen kunnen daardoor pas worden verleend als de aanvraag voldoet aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar; in die periode wordt een bestemmingsplan, waarmee parkeergelegenheid wordt geëist, opgesteld.

Verslag buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind België - Gent april 2018

De burgemeester heeft op uitnodiging van de burgemeester van de stad Gent, tevens de voorzitter van de Europese netwerkorganisatie van steden Eurocities, op 24 en 25 april 2018 de stad Gent bezocht. Tijdens het bezoek aan Gent heeft de burgemeester een constructief en inspirerend gesprek gehad met de burgemeester van Gent over de strategische inzet van steden voor het netwerk Eurocities. De burgemeester nam kennis van innovatieve programma’s en projecten van de stad Gent op het gebied van circulaire economie en digitale connectiviteit. Tijdens het gesprek met de burgemeester van Gent en tussen de experts van Almere en Gent is geconcludeerd dat er veel overeenkomsten zijn in de aanpak van circulaire economie en digitale connectiviteit. Er zijn mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan in specifieke projecten. Zo heeft de gemeente Gent tijdens de bijeenkomst een uitnodiging gedaan om te participeren in een Europesubsidieproject (Interreg-aanvraag) op het gebied van circulaire economie.