ALMERE - De participatie van veld 7 is helaas anders afgerond dan gebruikelijk. Vanwege de coronamaatregelen is er in plaats van een terugkomavond nu een extra schriftelijke ronde gehouden.

Deze schriftelijke ronde heeft geleid tot enkele aanpassingen op het inrichtingsplan en worden toegelicht in de Reactienota.

Na de vakantieperiode hopen we dat het buurtschap weer een ALV kan organiseren. In deze bijeenkomst kan het inrichtingsplan worden vastgesteld. Op basis van het huidige plan bereiden we bestrating voor. We willen hiermee zo mogelijk na de vakantie mee te kunnen beginnen.