ALMERE - De gemeente Almere heeft dit voorjaar via een enquête laten onderzoeken hoe inwoners en bezoekers de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten ervaren en waarderen.

De enquête geeft ook inzicht in aanrijroutes, verblijfsduur, parkeergedrag en betaalmethoden. Bijna 2000 mensen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen. Verbeterpunten ziet men op het gebied van de apparatuur, de infrastructuur en de uitstraling van het centrumgebied.

In het coalitieakkoord is de stadsvernieuwing van de Binnenring van Almere Haven (zijn de wijken Centrum, De Hoven, De Werven, de Wierden) en van Centrum Almere Buiten als één van de acht kernopgaven van dit college benoemd. In het kader hiervan heeft de gemeente laten onderzoeken hoe parkeerders de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten waarderen. In april 2019 is via een enquête de waardering van de verschillende parkeerfaciliteiten gemeten. Op basis van de uitkomsten van de enquête zijn verdiepingsvragen geformuleerd. Deze zijn begin juni op locatie via straatinterviews aan bezoekers van het centrum van Almere Buiten voorgelegd.

Uitkomsten
Uit de enquête komt naar voren dat de parkeerders in het centrum van Almere Buiten in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en de kwaliteit van de parkeervoorzieningen. Een ruime meerderheid van de respondenten waardeert de parkeergarages als voldoende tot zeer goed. Bij het straatparkeren valt op dat er relatief veel klachten zijn over de straatapparatuur. Ondanks dat kiezen veel parkeerders toch voor straatparkeren vanwege het gemak, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de straatparkeerplaatsen.
Het Parkeerbedrijf werkt inmiddels aan verbetering van de straatapparatuur.