ALMERE - Hoeveel bomen staan er in het gebied? Zijn er archeologische waarden in de bodem? Liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog? Voordat je een plan voor een nieuwe wijk als Pampushout kunt maken, wil je eerst weten met wat voor gebied je te maken hebt. Projectmanager realisatie Marco Wolbers en senior landschapsontwerper Christiaan Pfeiffer van gemeente Almere leggen uit welke onderzoeken de gemeente voor Pampushout momenteel laat uitvoeren. Op verzoek van Marco en Christiaan vindt het interview in het bos plaats, want dat is tenslotte de plek waar het om draait.

"Het is nu al mooi en het wordt alleen maar mooier."

Natuur is leidend

Pampushout wordt een natuurinclusieve wijk. Dit houdt in dat de natuur leidend is bij het ontwikkelen en bouwen van de woningen. Daarom is het belangrijk voor Marco en Christiaan om te weten waar je rekening mee moet houden. Hoe het landschap is ontstaan, welke bodemlagen er zijn en hoe gezond en waardevol het bos is. ‘Uiteindelijk willen we weten wat nodig is om de natuur zo min mogelijk te belasten. En hoe je zo kan bouwen in het bos dat de meeste bomen en struiken kunnen blijven staan.’

Natuurlijke paden

Ook tijdens de verschillende onderzoeken is de natuur leidend. ‘Zo hebben we paden aangelegd die de natuurlijke lijnen van het bos volgen in plaats van dwars erdoorheen. Vanaf deze natuurlijke paden doen we onderzoek naar archeologische vindplaatsen en explosieven in de bodem. Organisch onderzoeken noemen we dat.’ De paden worden ook gebruikt om te kijken waar woningen op een natuurlijke wijze in het bestaande groen passen.

Koesteren wat er is

Ook in een vrij nieuwe polder als Almere loont het om archeologisch onderzoek te doen. Om vast te stellen hoe de bodem is opgebouwd en of er vroege sporen van menselijke activiteiten zijn. Marco en Christiaan vertellen: ‘Archeologie vertelt het verhaal van het gebied, dat moet je koesteren. De geschiedenis van een plek bepaalt namelijk ook de identiteit van een nieuwe woonwijk. We koesteren dus niet alleen het bos, maar ook hoe het landschap de afgelopen eeuwen is ontstaan.’

Vroegere bewoners

‘We onderzoeken door het doen van boringen.’ Hiervoor heeft een archeologisch onderzoeksbureau nu op 91 punten in de grond geboord, tot maximaal 12 meter diep. De locatie van die punten is zo gekozen dat het groen gespaard blijft. ‘Het verkennend onderzoek hebben we net gehad. Daar is uitgekomen dat het een grillige ondergrond is. Je kan aannemen dat er een paar duizend jaar geleden water heeft gestroomd waar mensen zich bij hebben verzameld’, aldus Marco en Christiaan. Resten van vuursteen, bot, visgraten, verkoolde hazelnootdoppen en stukjes aardewerk wijzen erop dat hier mogelijk mensen aan de oever hebben gewoond. Er is meer onderzoek nodig om het landschap rond de geulen verder in kaart te brengen.

Deze en andere onderzoeken vormen straks de basis voor hoe we Pampushout ecologisch gaan ontwikkelen en bouwen in het bos. Een nieuwe manier van werken waarin de natuur leidend is. Door hiermee te experimenteren wil Almere een nieuwe standaard neerzetten. Zodat mens, stad en natuur meer met elkaar verbonden zijn.

Betrokken projectteam

Marco en Christiaan willen ook nog kwijt dat het projectteam waarin ze met verschillende specialisten werken echt een belangrijk pluspunt is. ‘Het vaste team bestaat o.a. uit een ecoloog, een planoloog, projectmanager, projectleider realisatie, ontwerper landschap en stedenbouw en een projectassistent.’ Daarnaast werken ze samen met onder andere een planeconoom, een uitgeefstrateeg en een projectsecretaris. En sinds een paar maanden is ook ontwerpbureau Karres en Brands aangehaakt. ‘Kenmerkend aan het projectteam is het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee we met zijn allen voor het beste resultaat gaan. Dat wat er al is koesteren is daarbij een belangrijke ambitie.’