ALMERE - De werkgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP) heeft de inclusieagenda 2018 – 2021 inzake de rechten van personen met een handicap aangeboden aan wethouder Froukje de Jonge. Hiermee kan de gemeente inclusiebeleid gaan ontwikkelen en uitvoeren.

In 2016 is het VN-verdrag ondertekend inzake de rechten van personen met een handicap. Hierdoor is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elk individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zó is ingericht dat hij of zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. De ViP werkgroep bestaat uit 11 Almeerders met o.a. ervaringsdeskundigen, die persoonlijk bekend zijn met een beperking of handicap, en 2 medewerkers vanuit de gemeente. Frans Vrijmoed, voorzitter van de werkgroep: “'De Werkgroep ViP ziet voor inclusie iedere Almeerse burger als een VIP die volwaardig moet kunnen participeren in de Almeerse samenleving. Wij zijn blij met de nauwe samenwerking met de Gemeente Almere bij het opstellen van de agenda.”

De maatregelen, die de werkgroep in de Inclusie agenda voorstelt, moeten er voor zorgen dat de omgeving zo is ingericht, dat personen met een beperking of handicap volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als belangrijke maatregelen worden genoemd toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor met name mensen met een lichamelijke handicap en blinden en slechtzienden, de digitale toegankelijkheid (websites, sociale media e.d.) voor laaggeletterden, blinden en slechtzienden én de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt voor alle groepen van mensen met een beperking. Wethouder de Jonge: “Uitsluiting gebeurt bijna nooit bewust maar vindt wel plaats. Het mooie van deze samenwerking is dat de werkgroep de gemeente helpt om die blinde vlek weg te nemen.”

Samen verder

Met de opgestelde Inclusie Agenda krijgt de gemeente een instrument in handen waarmee lokaal inclusiebeleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. De gemeente gaat de komende jaren drie keer per jaar samen met de Werkgroep ViP monitoren en zal 1 keer jaar de gerealiseerde maatregelen publiceren.