ALMERE - De gemeente Almere is in 2016 gestart met een nieuwe aanpak. Het doel van deze aanpak is dat meer 45 plussers in Almere passend werk vinden. De doelstelling bij de start was dat minimaal 30% van deze groep binnen een jaar betaald werk vindt. Een jaar na de start is deze doelstelling ruimschoots behaald. 33% van de deelnemers heeft een passende baan gevonden.

Belemmeringen tegengaan en oplossen

De aanpak bestaat uit een tiental acties en richt zich op het tegengaan van verschillende belemmeringen die 45-plussers tegenkomen in hun zoektocht naar werk. In 2016 hebben minimaal 100 (niet)bijstandsgerechtigden van 45 jaar of ouder een vorm van maatwerkgerichte ondersteuning gekregen. Zij werden door de gemeente Almere via een brief uitgenodigd om te komen praten met een deskundige. Tijdens het gesprek werden eventuele belemmeringen om werk te vinden op een rijtje gezet en gezocht naar oplossingen.

Een van die deelnemers is Paul Keune.

Paul Keune (52 jaar) is eind 2013 werkzoekende geworden. Uiteindelijk kostte het hem 2,5 jaar om een betaalde baan te vinden. In januari 2016 kwam Paul in aanraking met de Participatiefabriek. De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van De Schoor en werkt nauw samen met de gemeente Almere en wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. In de Participatiefabriek worden zelfredzame werkzoekenden – veelal 45-plus – gekoppeld aan kwetsbare mensen met een bijstandsuitkering volgens het zogenaamde leermeester-gezel principe.

Paul is aan de slag gegaan als leermeester marketing & communicatie. Na een traject van vijf maanden vond hij uiteindelijk een baan bij Iconnect4U. Paul vindt het belangrijk dat 45-plussers weten dat de gemeente Almere kan helpen bij het zoeken naar en vinden van een baan.