ALMERE - De gemeente Almere blijft zich inzetten om elektrisch rijden mogelijk te maken voor Almeerders en de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Ondanks de lastige omstandigheden met netcongestie. De ontwikkelingen rond elektrisch rijden en de belasting van het elektriciteitsnet houdt de gemeente nadrukkelijk in de gaten. Slim laden is een mogelijke oplossing om het elektriciteitsnet te ontlasten. Samen met de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-e) en de laadpaalexploitanten voert de gemeente diverse pilots uit om te kijken welke vorm van slim laden in de praktijk prettig en effectief is.

Wethouder Alexander Sprong: "Door onze nieuwe en bestaande laadpalen slim te maken, kunnen we het aantal laadpalen in Almere blijven uitbreiden en tegelijkertijd rekeninghouden met netcongestie en het meer gebruiken van groene energie. Hierdoor geven we zekerheid aan Almeerders die overwegen een elektrische auto te kopen en blijven we werken aan onze ambitie om de eerste energieneutrale stad van Nederland te worden."

Slim of groen laden

Slim of groen laden wil zeggen dat elektrische rijders zoveel mogelijk laden op momenten dat er zonne- en windenergie aanwezig is. Slimme aansturing van de laadpalen zorgt ervoor dat de pieken en dalen in het aanbod van groene elektriciteit goed benut zijn. In Almere wordt slim laden toegepast op een groot aantal nieuwe laadpalen. Oudere laadpalen worden de komende jaren ook geschikt gemaakt voor slim laden.

Netbewust laden

Bij netbewust laden wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit op het laagspanningsnet. Is er op een specifiek moment of locatie een knelpunt in het stroomnetwerk? Dan laden de laadpalen op die momenten automatisch met minder vermogen. De belasting van het elektriciteitsnet neemt door netbewust laden af, waardoor elektrische rijders kunnen blijven laden. In de nieuwe concessies/contracten is netbewust laden de standaard. Bij bestaande laadpalen werken we aan het toepassen van netbewust laden.

Nieuwe concessies voor openbare snellaadpalen en reguliere laadpalen

De gemeente Almere neemt ook deel aan een MRA-e concessie voor openbare snellaadpalen. Binnenkort volgt hierover meer informatie. De concessie voor het plaatsen van reguliere laadpunten is al geregeld. In het tweede kwartaal van 2024 starten de drie nieuwe concessiehouders: Ubitricity, Vattenfall en TotalEnergies. Door te kiezen voor meerdere concessiehouders ontstaat er concurrentie en scherpere laadtarieven. In de nieuwe concessie spelen dynamische laadtarieven vanaf 2026 een belangrijke rol.

Update over nieuwe laadtarieven

Er zijn nieuwe laadprijzen vastgesteld met de drie nieuwe exploitanten die de laadpalen exploiteren en beheren. De laadprijs is gekoppeld aan de energieprijs en kan daardoor per kwartaal veranderen. Aanbieders hanteren hun eigen prijzen. De eventuele kosten die laadpasaanbieders in rekening brengen zijn in deze prijs niet meegenomen. Actuele laadprijzen bij MRA-e laadpalen inclusief btw:

TotalEnergies: €0,45 per kWh (per 15 januari 2024);

Ubitricity: €0,45 per kWh (per 1 februari 2024);

Vattenfall: €0,49 per kWh (per 13 december 23).

Kijk voor actuele laadprijzen op de website van MRA-e: https://www.mra-e.nl/vragen-en-antwoorden/#opladen

Stand van zaken rond de plankaart voor 800 nieuwe laadpalen

In 2023 zijn er ongeveer 175 laadpalen bijgeplaatst. Momenteel staan er ongeveer 784 laadpalen in Almere. De gemeente gaat bij de aanleg van laadpalen werken met een plankaart voor de periode tot en met 2027. Op de plankaart staan inmiddels ruim 800 potentiële locaties voor reguliere laadpalen. De plankaart wordt gepubliceerd in het derde kwartaal van 2024. Informatie hierover komt beschikbaar op de gemeentelijke website.