ALMERE - Sinds dinsdag 14 november j.l. ligt het ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt ter inzage op het stadhuis van gemeente Almere.

Onderdeel van dit ontwerp is de wijziging van de bedrijventerrein Stripmaker. De bestemming ‘bedrijven’ wordt gewijzigd naar ‘wonen en maatschappelijke doeleinden’. Dit houdt in dat woningbouw mogelijk wordt gemaakt op deze beide locaties.

Afgelopen week is er onder bewoners verwarring ontstaan over de invulling van met name de Stripmaker, de kavel naast de Oostvaarderskliniek. De ontstane verwarring heeft betrekking op het type woningen dat gerealiseerd gaat worden op de Stripmaker. Er zijn voor deze kavel geen plannen om resocialisatiewoningen te realiseren. De gemeente respecteert de in het verleden gemaakte afspraken met de buurt om geen woningen in de Stripheldenbuurt te gebruiken voor resocialisatie van patiënten uit de kliniek.

Voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan klik hier