ALMERE - De gemeente Almere maakt samen met zorgaanbieders en woningcorporaties afspraken over hoe wonen met zorg in de wijk op te vangen. Gemeente en partners willen inzicht in de woningbehoefte van inwoners die zorg krijgen op grond van de Wlz en een inschatting van de omvang en aard daarvan in de toekomst. Het rapport ‘Wonen voor Almeerders met Wlz’ geeft antwoord op die vragen.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Conclusies

  • Een van de conclusies is dat Almere een tegengestelde trend kent (ten opzichte van het beeld in Nederland en de Randstad): het aantal mensen met zorg op grond van de Wlz neemt toe.
  • Twee andere conclusies zijn dat ongeveer de helft van de Almeerse Wlz-clienten thuis woont en een kwart van de Wlz-clienten zijn ouder dan 85 jaar.
  • Als laatste conclusie is dat van de Almeerse Wlz-cliënten iets minder dan de helft thuis woont en de rest in een instelling. Daarmee wijkt Almere af van het landelijke beeld: in heel Nederland woont iets minder dan 30% Wlz-cliënten thuis.

De beschrijving en conclusies leveren voldoende gegevens op om met enige zekerheid prognoses te kunnen maken over aard en omvang van deze doelgroep doordat het nog veel meer en gedetailleerde tabellen zijn dan in het rapport zijn beschreven.