ALMERE - Gemeente Almere wil weten wat de inwoners van Almere van het gebouw De Voetnoot vinden. Moet het worden behouden vanwege de historische waarde, verbouwd of worden gesloopt zodat er een nieuw gebouw kan komen met woningen en voorzieningen? Naast een onderzoek gericht aan ruim 7000 Almeerders vindt er een peiling onder gebruikers en bezoekers plaats. Vanwege de vele reacties en de vakantieperiode is besloten om de inzendtermijn met twee weken te verlengen. Iedereen kan tot 17 september een mening geven.

De Voetnoot is onderdeel van de gebiedsplannen voor de Oostkavels. Dit is het gebied vanaf het parkeerterrein naast het ziekenhuis, langs de Stadswetering tot aan het station. In de nieuwe buurten staan zo'n 2500 woningen ingetekend en ook plekken om te werken en culturele voorzieningen.

Advies over monumentale waarde
Almere koestert haar cultureel erfgoed en wil voor haar inwoners kenmerkende gebouwen inventariseren en waar nodig beschermen. De gemeente wil de monumentale waarde van De Voetnoot onderzoeken en heeft daarom de commissie Welstand en Erfgoed gevraagd om een advies. De commissie gebruikt hiervoor verschillende bronnen, waaronder een officieel rapport over het gebouw, de zogenaamde waardestelling. In dit rapport wordt ook de beleving van de Almeerder meegenomen.

Almere breed onderzoek
Willekeurig hebben ruim 7.000 adressen een brief gekregen met een persoonlijke inlogcode voor een online vragenlijst. De brieven zijn breed in Almere verspreid om een betrouwbaar beeld te krijgen van wat de Almeerder van De Voetnoot vindt. Ter aanvulling hierop is er een peiling onder gebruikers en bezoekers. De link naar de vragenlijst kan gedeeld worden met belangstellenden. De resultaten van het Almere brede onderzoek en de peiling onder gebruikers en bezoekers worden verwerkt in de waardestelling. Dat rapport wordt door de commissie Welstand en Erfgoed meegenomen in het advies aan het college. Bij informatiemomenten over de Oostkavels in het najaar 2022 zijn ook reacties opgehaald bij belangstellenden over de toekomst van De Voetnoot. Ook deze resultaten worden meegenomen. Op basis van het advies neemt het college een besluit.

Bezoek De Voetnoot tijdens Open Monumentendag
In het weekend van 9 en 10 september is het Nationale Open Monumentendag met het thema 'Levend Erfgoed'. Op verschillende plekken in de stad worden gebouwen opengesteld en vinden er activiteiten plaats. Ook De Voetnoot is dan open voor publiek.