ALMERE - Op donderdag 2 juni is tijdens het congres Sport & Business het visiedocument Regionaal Netwerk Aangepast Sporten ondertekend door de wethouders van de Flevolandse gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Flevoland. Met de ondertekening wordt invulling gegeven aan het landelijke beleid voor aangepast sporten, genaamd Grenzeloos Actief.

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter in vergelijking met mensen zonder beperking. Het kabinet heeft zich in het Regeerakkoord als doel gesteld dat iedereen makkelijk dichtbij huis moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Dit komt tot uiting in de uitwerking van het nieuwe sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking.

Onderdelen van het beleid Grenzeloos Actief zijn het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders. Het aanbod op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse van de sport- en beweegaanbieder worden uitgewerkt.

Regionaal Netwerk Aangepast Sporten Flevoland Doelstellingen van het opzetten van het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten zijn het in 2018 aanwezig zijn van een lokale adviseur Aangepast Sporten in iedere gemeente, het organiseren van voor de doelgroep specifieke scholingen, het ieder jaar in de maand november organiseren van de maand voor het aangepast sporten en het samenwerken met minimaal 75% van de zorgorganisaties en alle Speciaal Onderwijs Scholen. Het einddoel is dat er 10% meer mensen met een beperking aan het sporten zijn in de provincie Flevoland.

Het Regionaal Netwerk Aangepast Sporten wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met de Provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten en Sportservice Flevoland.