ALMERE - Vrijdag 16 maart 2018 heeft wethouder Peeters namens de gemeente Almere met negentien partners het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. In dit Pact geven alle betrokken partijen aan dat het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit heeft.

Alle partijen streven ernaar om naast preventie een sluitende keten van signalering, ondersteuning en zorg te bieden, waarin kinderen met (ernstig) overgewicht in zicht blijven. Dat maakt het mogelijk om hen langdurige ondersteuning te bieden.

Het betreft een tweede tekenronde, met veel nieuwe partijen. Tijdens de eerste tekenronde in oktober 2017 hebben acht partners het Pact ondertekend, tijdens deze tweede ronde komen daar nog eens twaalf partijen bij. Naast publieke en private partijen hebben ook vrijwilligersorganisaties zich aangesloten. “En dat is belangrijk, want alleen door met de hele omgeving van het kind samen te werken kan je het een gezonde toekomst bieden. Ik ben heel blij dat zo veel partijen enthousiast zijn en mee willen doen”, zegt wethouder Peeters.

Pact

Dit pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken met de partijen die het Pact hebben ondertekend. Aan de afspraken wordt door de partijen concreet invulling gegeven in Almere Buiten. Partners die het Pact nu ondertekend hebben zijn de gemeente Almere, Accare, Aeres Hogeschool, DeKinderkliniek, De Schoor, EDBA, Elaa, GGD Flevoland, Huisartsenpraktijk Medi-Mere, JGZ Almere, Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere, MEE IJsseloevers, Schoolbesturen Primair Onderwijs Almere (ASG, Prisma, SKO en Passend Onderwijs), Kinderfysiotherapie Slim Fysio, Sociale wijkteams Almere, VMCA en Huisartsen Zorggroep Almere.

Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere heeft de gemeente Almere gekozen voor een brede integrale aanpak rondom kinderen, hun ouders en hun omgeving. Met het Pact beoogt de gemeente Almere de verbinding tussen preventie en zorg te verstevigen. De doelstelling van de Aanpak Gezond Gewicht Almere is om de stijgende trend van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie of een daling. Overgewicht en obesitas behoren tot de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht.

Proeftuinenproject

Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject van Care for Obesity ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. In dit project werkt Almere samen met zeven andere proeftuingemeenten om een breed bruikbaar landelijk model te ontwikkelen. Alle partijen in Almere Buiten staan achter de gezamenlijke inzet op het implementeren van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject. De Aanpak Gezond Gewicht valt onder het programma Gezonde Jeugd in Almere. Meer informatie vindt u op almere.nl/agga.