ALMERE - In Almere zijn meer dan tien grote en kleine organisaties die noodhulp verlenen aan mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. Meestal gaat het daarbij om voedsel, kleding en gebruiksgoederen. Negen van deze organisaties hebben nu een intentieverklaring ondertekend om verdere samenwerking te onderzoeken en daarover voor het einde van dit jaar concrete afspraken te maken in een convenant. Noodhulporganisaties die ook mee willen doen, zijn daarbij van harte welkom om in te stappen.

Benutten van elkaars kracht
De samenwerking kan bijvoorbeeld een praktische uitwerking krijgen: een koelkast die in een magazijn van een noodhulporganisatie in Almere Buiten staat, kan heel hard nodig zijn bij een gezin in Haven. Maar ook in het benutten van bestaande contacten valt winst te behalen: organisaties kunnen meer naar elkaar doorverwijzen en hun persoonlijk contact met Almeerders uit de doelgroep kan beter worden benut om door te verwijzen naar andere vormen van (professionele) hulp. Daarmee kunnen drempels worden verlaagd en worden mensen geholpen om hun situatie weer beter op orde te krijgen.

Samenwerking
Ook de gemeente Almere is groot voorstander van meer samenwerking en was een initiatiefnemer voor het onderzoeken ervan. Wethouder Jerzy Soetekouw was daarom ook aanwezig bij de ondertekening en nam symbolisch de intentieverklaring in ontvangst: 'Ik hoop dat dit een belangrijke stap is naar meer samenwerking in armoedebestrijding. Uiteindelijk doen we het allemaal voor hetzelfde: Almeerders met een smalle beurs helpen om hun situatie te verbeteren en volop mee te doen in de samenleving'.