ALMERE - De gemeente Almere gunt de ontwikkeling van een buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort aan PLUS Vastgoed B.V. Dit nadat meerdere partijen een bieding hebben gedaan. De gemeente beoordeelde de plannen op de criteria prijs, kwaliteit en op het feit of het een nog niet aanwezige formule is in Poort. De komst van een supermarkt naast de Homerusmarkt is een sterke wens van de lokale ondernemers en de bewoners.

PLUS heeft als onderdeel van de beste bieding ook een duurzaam en aantrekkelijk bouwplan ingediend, waarin de synergie met de Homerusmarkt wordt gezocht door de entrees tegenover elkaar te realiseren. Door een pleinfunctie te creëren in het tussenliggende gebied wil PLUS uitwisseling van klanten stimuleren en een aangename verblijfsplek scheppen binnen de wijk. Daarnaast staat PLUS bekend als een lokaal betrokken winkelformule die het assortiment aanpast op de lokale behoeften.

De verdere planuitwerking vindt in 2018 plaats, net als de start van de uitvoeringswerkzaamheden. De supermarkt opent daarmee medio 2019 haar deuren en zal circa 1.500 vierkante meter omvatten inclusief een inpandige ruimte voor het laden en lossen. Parallel aan de ontwikkeling van de supermarkt zal de gemeente het openbaar gebied rondom de Homerusmarkt aanleggen met groen en ruime parkeervoorzieningen. De parkeervoorzieningen rondom de supermarkt en de overige winkels kunnen ook door de school en omwonenden gebruikt worden.

Verloop aanbesteding

In de aanbesteding heeft naast het financiële bod de nadruk gelegen op de kwaliteit van het bouwplan, met als onderdeel daarvan, het optimaal laten profiteren van de Homerusmarkt van de te verwachten klantenstromen. Ook konden nieuwe, nog niet in Almere Poort aanwezige supermarktformules, extra punten vergaren in de beoordeling. Dit om de diversiteit in het aanbod van dagelijkse producten te vergroten binnen het stadsdeel.