ALMERE - Maandag 13 november opende wethouder René Peeters School2Care Almere. Het gaat om een nieuwe school voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben.

Samen met de jongeren werkt School2Care aan een positief toekomstperspectief om te voorkomen dat de problemen toenemen of dat de jongeren uit huis moeten worden geplaatst. Twaalf uur per dag (van 8.00 tot 20.00 uur) volgen ze een intensief programma waarbij onderwijs, jeugdhulp en begeleide vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden aangeboden.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de coach, die zowel docent als hulpverlener is. De coach maakt samen met de jongeren een individueel plan waarin ze hun eigen doelen formuleren. Hij of zij helpt de leerlingen de draad op school weer op te pakken en ondersteunt de ouders, zodat er thuis meer rust komt. Daarnaast stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld door te sporten of een bijbaantje te vinden. Het uiteindelijk doel is dat de jongeren weer op een positieve manier meedoen in de maatschappij door het volgen van een opleiding of stage of door te werken. Dit neemt voor de één meer tijd in beslag nemen dan voor de ander. Jongeren verblijven dan ook zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig bij School2Care.

Samenwerkende partners

School2Care is ontwikkeld door Altra, een instelling voor speciaal onderwijs, jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Op initiatief van de gemeente Almere en Passend Onderwijs Almere startten Eduvier onderwijsgroep en Pluryn/Intermetzo gezamenlijk een vestiging van School2Care aan de Radioweg in Almere. Hierbij werken ze intensief samen met De Waag, 's Heeren Loo en andere hulpverleningsinstanties.

Op dit moment volgen zo'n tien jongeren een traject bij School2Care Almere. School2Care is niet voor iedereen toegankelijk en jongeren kunnen zich dan ook niet zelf aanmelden. Dit doen scholen of jeugdhulporganisaties, bij voorkeur samen. Plaatsing is ook mogelijk via de rechter of als onderdeel van een reclasseringsmaatregel. Uiteindelijk kan School2Care Almere plek bieden aan dertig jongeren. Projectleider Rogier Toes: “Deze voorziening kon alleen starten dankzij de prettige en oplossingsgerichte samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn bijzonder trots op dit resultaat en zetten nu alles in om onze jongeren en hun netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen en samen te werken aan een positieve toekomst.”

Onderwijs-jeugdhulparrangement

School2Care is een van de zogeheten onderwijs-jeugdhulparrangementen in Almere. Wethouder René Peeters: “Al op meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs doen we sinds eind 2015 ervaring op met een intensieve samenwerking tussen scholen en jeugdhulp. De resultaten tot nu toe stemmen positief. Op scholen met een arrangement zijn er veel minder leerlingen met een verwijzing naar een (zwaardere) individuele vorm van hulp. School2Care draagt daarnaast bij aan een andere belangrijke Almeerse ambitie. Het biedt namelijk een alternatief voor plaatsing in een (gesloten) instelling. Daarmee krijgen ook jongeren met complexe problemen de kans om zich verder te ontwikkelen in een relatief normale omgeving.”

Open huis

De bestuurlijke opening wordt gevolgd door een Open Huis op 15 februari 2018 waar geïnteresseerden uit de stad en van daarbuiten kennis kunnen maken met deze nieuwe combinatie van onderwijs en jeugdhulp in Almere. Meer informatie over School2Care Almere is te vinden op www.school2care.nl.