ALMERE - De bestaande Limburgsebrug is een houten fiets- en voetgangersbrug die aan het einde van zijn levensduur is en maakt onderdeel uit van een belangrijke fietsroute. Het was tijd de brug te vervangen voor een nieuw exemplaar en daarbij is ook direct een slag geslagen met zowel de vormgeving van de nieuwe brug en het combineren van de werkzaamheden met de track rond het Weerwater.


Omleidingsroute voor voetgangers en fietsers

Tijdens de werkzaamheden leiden we doorgaand fiets- en voetverkeer om. Een fietser die van Stad naar Haven fietst, hoeft nauwelijks om te rijden. Een fietser die van de zuidoever van het weerwater komt, heeft wel extra omrijtijd. De lengte van de omleiding is hier ongeveer 500 meter, dit betekent voor een gemiddelde fietser een extra reistijd van 2 minuten.

Tijdsduur en werkwijze
Het aanleggen van de nieuwe brug neemt ongeveer een half jaar in beslag. De werkzaamheden beginnen zodra de weersomstandigheden het toelaten met het verwijderen van de oude brug. Als alles goed openen we begin augustus de nieuwe brug voor publiek. In de tussentijd werken we voortdurend aan de nieuwe brug. We beginnen met het aanbrengen van de nieuwe heipalen.

Meer over het werk aan de Limburgebrug