ALMERE - Soms vinden Almeerders het lastig om de eerste stap te zetten in hun vraag om ondersteuning bij het wijkteam. Zij kunnen dan vragen of een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO’er) hierbij wil helpen. Naast de bestaande cliëntondersteuners van MEE IJsseloevers is er nu ook een netwerk van ervaringsdeskundigen die deze rol kunnen vervullen. Dat doen ze onder de naam OCO Almere. Wethouder Jerzy Soetekouw gaf het startsein tijdens een aftrapbijeenkomst op 1 oktober. Het nieuwe netwerk is gevormd door zeven Almeerse patiënt- en cliëntorganisaties die een convenant met elkaar hebben ondertekend voor een proefperiode tot eind 2019.

Niet iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft, kan zomaar een beroep doen op een partner, familielid of (andere) mantelzorger. Het is dan fijn als een onafhankelijke persoon meedenkt en helpt om zaken op een rijtje te zetten. Hij of zij kan bijvoorbeeld: helpen met uitzoeken en verwoorden wat iemands vragen en wensen zijn; het gesprek met het wijkteam helpen voorbereiden; meegaan naar het gesprek met het wijkteam; waar nodig verduidelijken wat het wijkteam vertelt over regels en procedures; helpen met het maken van afspraken met het wijkteam en zorgaanbieders.

Overigens mogen inwoners ook én een cliëntondersteuner én iemand uit hun eigen omgeving meenemen naar gesprekken met het wijkteam. De inzet van de cliëntondersteuner is bedoeld voor mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hij of zij blijft betrokken totdat er goede afspraken zijn gemaakt en de benodigde ondersteuning ook daadwerkelijk is gestart.

Ervaringskennis benutten
In Almere heeft MEE IJsseloevers al jaren een rol om onafhankelijke cliëntondersteuning te leveren met inzet van professionals. Er ontstond een behoefte om daarnaast de ervaringskennis van Almeerders beter te benutten. De ervaringsdeskundigen van OCO Almere zijn verbonden aan het NAH Forum (niet-aangeboren hersenletsel), de Nederlandse Vereniging voor Autisme, ouderenbond KBO, Stip GGZ, Stichting SOGA (fysiek beperkten), Stichting Abri (verstandelijk beperkten) en het expertisecentrum mantelzorg. Zij gaan de proefperiode met elkaar aan. Waar wenselijk kunnen andere organisaties aansluiten. Een coördinator zorgt dat inwoners met ervaringsdeskundigen in contact komen.

De gemeente vindt dit initiatief belangrijk en begeleidt het proces daarom intensief. De Almeerse aanpak staat ook landelijk in de belangstelling. Almere is sinds het najaar van 2017 een van de veertien koplopergemeenten op het gebied van cliëntondersteuning.

Almeerders die een beroep willen doen op cliëntondersteuning kunnen contact opnemen met OCO Almere (036 - 200 21 58 of info@ocoalmere.nl) of MEE IJsseloevers (088 – 633 06 33 of info@meeijsseloevers.nl). Allebei de vormen van cliëntondersteuning zijn gratis en onafhankelijk.