ALMERE - Zondag 25 juni werd "Park De Bult" in Vogelhorst (in Almere Hout) officieel geopend door wethouder van cultuur Kees Ahles. Een nieuwe erfgoedmarker, een informatiedrager in de vorm van een kunstwerk, markeert deze bijzondere plek want het gaat hier om een archeologische vindplaats. De gemeente Almere heeft het park samen met de bewoners zo ingericht dat de historische betekenis ervan zichtbaar en beleefbaar is gemaakt.

De Belangenvereniging Almere Hout heeft dankzij subsidie van de Provincie Flevoland deze grote marker en nog vijf kleine erfgoedmarkers, ontworpen door kunstenares Iris le Rütte, kunnen plaatsen. Tijdens de opening, georganiseerd door de bewoners van Vogelhorst, vertelden archeologen van de gemeente over het belang van deze historische plek voor Almere en konden kinderen uit de buurt meehelpen met het zetten van een proefboring.

Top 10 vindplaats in Flevoland

De Bult is een archeologische vindplaats van ruim 4 ha. Op deze locatie zijn bijzondere vuursteenvondsten gedaan waaruit blijkt dat de vindplaats unieke en onverstoorde resten van jagers/verzamelaars uit het Mesolithicum (circa 7000 voor Chr.) bevat. De inrichting van het park verwijst naar de leefwijze van toen. Er is gekozen voor een eetbaar landschap waar veel fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken voor zijn aangeplant.

In het park is ook een vuurplaats te vinden. Net zoals in het verre verleden is dit een centrale plek binnen een nederzetting waar mensen bijeen kunnen komen om bijvoorbeeld samen te eten. De provincie heeft de vindplaats dan ook opgenomen in de Top 10 steentijdvindplaatsen van Flevoland.