ALMERE - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag de onderlinge werkverdeling vastgesteld. Het was de eerste collegevergadering na de totstandkoming van de nieuwe Almeerse coalitie. Het college telt nu weer zeven wethouders. Naast de vijf zittende wethouders van D66, Leefbaar Almere, CDA, Partij voor de Dieren en SP zijn dat Paul Tang (PvdA) en Micha Mos (GroenLinks). Zij werden vorige week donderdag geïnstalleerd.

Het college is hiermee weer op volle sterkte en heeft een duidelijke inzet met als basis het nieuwe coalitieakkoord: grip op de jeugdzorg zodat die toegankelijk en betaalbaar blijft, versnelling van de woningbouw en een structureel sluitend huishoudboekje. In Paul Tang en Micha Mos verwelkomt de stad twee enthousiaste en ervaren bestuurders. Samen met de raad en de partners in de stad wil dit college bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst van Almere.

Na de eerste vergadering maakte het college een wandeling door het stadscentrum, gevolgd door een korte boottocht. Burgemeester Hein van der Loo: "Een ontspannen manier om onze mooie stad te beleven en elkaar beter te leren kennen. Nu samen aan de slag."

De portefeuilleverdeling van het college is nu als volgt:

Burgemeester Hein van der Loo – Bestuur, Openbare Orde en veiligheid, Strategie en Externe Betrekkingen

Paul Tang (PvdA) – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbedrijf, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunningen, Sport

Maaike Veeningen (D66) – Economische Ontwikkeling, mbo en hbo, Ontwikkeling centrum Stad, Stedelijke vernieuwing, Diversiteit en Inclusiviteit

Alexander Sprong (SP) - Milieu en Klimaat, Vergunningen, toezicht en handhaving, Energiearmoede, Vastgoed

Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) – Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Natuur, Circulaire grondstoffen

Micha Mos (GroenLinks) – Werk en inkomen, Armoede, Integratie, Mobiliteit, Participatie

Kees Ahles (Leefbaar Almere) – Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Kunst en cultuur

Froukje de Jonge (CDA) – Volksgezondheid, Jeugdhulp, Onderwijs (primair en voortgezet), Wonen en zorg, Welzijn

Een uitgebreide beschrijving van de portefeuilles, de nevenfuncties van de bestuurders en de vervangingsregeling zijn te vinden op de website van de gemeente Almere