ALMERE - Het College van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid. Hiermee worden eisen gesteld aan het “verkameren” van woningen.

Het concept beleid ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor belanghebbenden en ingezetenen van Almere ter inzage.

Het concept beleid staat op gemeenteblad.almere.nl

Wat houdt het beleid in?

Het volledig verkameren van woningen (alle kamers in een woning afzonderlijk verhuren) veroorzaakt regelmatig overlast in wijken. Omdat kamerbewoning echter ook in een behoefte voorziet, is het doel van het beleid om kamerverhuur wel mogelijk te maken maar de overlast / te grote belasting van woonwijken zo veel mogelijk te beperken. De Beleidsregels kamerverhuur beogen te voorkomen dat te veel woningen in een wijk worden omgezet naar kamerverhuurpanden en dat in de kamerverhuurpanden, te veel mensen wonen.