ALMERE - Alle energie die we in Almere gebruiken, komt van energiebronnen die schoon en duurzaam zijn. Dat willen we voor 2050. Samen gaan we op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. We rijden elektrische auto’s en gebruiken elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen zoals wind of zon voor onze huizen. Ook in het bedrijfsleven (tuinbouw, landbouw, visserij of andere diensten) gebruiken we onder meer wind- of zonne-energie voor de productie en het vervoer van goederen op land of op zee.

In de Monitor Regionale Energie Strategie kun je zien hoe ver we zijn in Almere. Hier vind je informatie over ons verbruik, de opwek van duurzame energie en krijg je inzicht in het dalend percentage woningen in Almere dat door aardgas verwarmd wordt. De monitor wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe cijfers.

Almere is partner in de Regionale Energie Strategie, onderdeel van de Flevolandse Energie Agenda. Een samenwerking tussen alle overheden en een groot aantal maatschappelijke partijen in Flevoland. Meer weten over de Regionale Energie Strategie Flevoland? Kijk op fea.nl